Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Het te betalen bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven.

Automatische incasso is mogelijk voor de volgende belastingen:

U kunt automatische incasso aanvragen als het bedrag dat u moet betalen in totaal tussen € 100,- en € 5.000,- ligt.

Betaalt u via automatische incasso? Marktgelden worden in 4 termijnen afgeschreven. Bij overige belastingen wordt het bedrag in 10 termijnen afgeschreven. Dit gebeurt tussen maart en december, altijd aan het einde van de maand.

Automatische incasso aanvragen

Op de achterzijde van uw aanslagbiljet vindt u een machtigingsformulier. U hoeft dit formulier maar 1 keer op te sturen. Daarmee geeft u de gemeente toestemming de belasting voortaan automatisch af te schrijven.

Automatische incasso stopzetten

U kunt uw machtiging voor automatische incasso altijd stopzetten. Hiervoor stuurt u een ondertekende brief naar de gemeente of stuurt u een e-mail naar gemeente@bernheze.org.

Als u het automatisch afschrijven stopzet voordat u het hele bedrag heeft betaald, moet u het restbedrag direct betalen.

Rekeningnummer wijzigen

Heeft u een ander rekeningnummer? Geef dit dan aan de gemeente door. Neem contact op met de gemeente via 14 0412 of stuur een e-mail naar gemeente@bernheze.org. U krijgt dan een machtigingsformulier toegestuurd om uw rekeningnummer te wijzigen.