Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Het te betalen bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven.

Automatische incasso aanvragen of stopzetten

U kunt automatische incasso aanvragen of stopzetten bij BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant).

Rekeningnummer wijzigen

Via het digitaal loket van BSOB kunt u op ieder moment uw rekeningnummer wijzigen. De automatische incasso wordt dan van uw nieuwe rekeningnummer afgeschreven.