Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Het te betalen bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven.

Automatische incasso is mogelijk voor de volgende belastingen:

Betaalt u via automatische incasso? Marktgelden worden in 4 termijnen afgeschreven. Bij overige belastingen wordt het bedrag in 10 termijnen afgeschreven. Dit gebeurt tussen maart en december, altijd aan het einde van de maand.

Automatische incasso aanvragen

U kunt automatische incasso op verschillende manieren aanvragen:

  • via het digitale loket van BSOB
  • via het insturen van de machtigingskaart die u op de achterzijde van de acceptgiro vindt
  • via een brief. Vermeld hierin de datum, uw naam, uw bank- of girorekeningnummer en onderteken de brief. U kunt uw aanvraag opsturen naar:

BSOB
Postbus 154
5340 AD Oss

Automatische incasso stopzetten

U kunt uw machtiging voor automatische incasso op verschillende manieren stopzetten:

BSOB
Postbus 154
5340 AD Oss

U kunt uw automatische incasso op ieder gewenst moment stopzetten. Hierbij moet u wel rekening houden met een verwerkingstijd van ongeveer een week.
Wanneer u de aanslag nog niet volledig heeft betaald, dan moet u het resterende bedrag binnen twee weken in één keer overmaken op (IBAN) rekeningnummer NL36 BNGH 0285 1516 73. U kunt het openstaande bedrag niet maandelijks overmaken.

Rekeningnummer wijzigen

Via het digitaal loket van BSOB kunt u op ieder moment uw rekeningnummer wijzigen. De automatische incasso wordt dan van uw nieuwe rekeningnummer afgeschreven.