Moeite met betalen

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen. U kunt de BSOB dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling.

Kwijtschelding geldt voor de volgende belastingen:

Kwijtschelding

In sommige gevallen kunnen de belastingen worden kwijtgescholden. Dit betekent dat u de belastingen niet hoeft te betalen.

U kunt u kwijtschelding aanvragen door:

  • het formulier op de website van BSOB in te vullen
  • te bellen met BSOB via telefoonnummer 088-551 00 00

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan wordt u eind februari per brief geïnformeerd of u dit jaar ook weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. De gemeente laat u meestal binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt.

Niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Dit moet schriftelijk en binnen tien dagen na de datum die op de beslissingsbrief staat.

U kunt uw brief sturen naar:

Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Postbus 154
5340 AD Oss

Meer informatie

Wilt u meer weten over kwijtschelding, neem dan contact op met BSOB via telefoonnummer 088-551 00 00.

Betalingsregeling

Als u een betalingsregeling wilt treffen, neem dan contact op met BSOB via telefoonnummer 088-551 00 00.