Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Moeite met betalen

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen. U kunt de BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant) dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling.