Moeite met betalen

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling.

Kwijtschelding geldt voor de volgende belastingen:

Kwijtschelding

In sommige gevallen kunnen de belastingen worden kwijtgescholden. Dit betekent dat u de belastingen niet hoeft te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen met het formulier kwijtschelding aanvragen (PDF, 2.6 MB).

Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Het verzoek moet u indienen binnen 3 maanden na de datum van de brief van het aanslagbiljet.

Kreeg u vorig jaar al kwijtschelding? Dan wordt u eind februari per brief geïnformeerd of u dit jaar ook weer in aanmerking komt voor kwijtschelding.

De gemeente laat u meestal binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt.

Niet eens met de beslissing?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u beroep aantekenen. U stuurt hiervoor een brief naar:

Gemeente Bernheze

College van burgemeester en wethouders

Postbus 19

5384 ZG Heesch

U moet dit doen binnen 10 dagen na de datum die op de beslissingsbrief staat. De uitspraak op uw beroep is een definitief besluit. U kunt niet in hoger beroep.

Betalingsregeling

Als u een betalingsregeling wilt treffen of meer wilt weten over kwijtschelding, neemt u contact op met de gemeente via gemeente@bernheze.org of via 14 0412.