Strooien bij gladheid

Bij sneeuw en ijzel nemen we maatregelen om doorgaande en belangrijke wegen begaanbaar te houden, bijvoorbeeld door het strooien van zout.

De gemeente strooit de hoofdwegen, verbindingswegen, busroutes en fietspaden als eerste. Daarna komen de wijkontsluitingswegen en de doorgaande wegen in de wijk aan de beurt. De strooiroutes zijn zo gekozen dat de weggebruikers/inwoners in de bebouwde kom altijd binnen 300 meter van hun woning hun weg via een gestrooide route kunnen vervolgen. In het buitengebied kan de afstand van de woning naar een gestrooide route meer dan 300 meter zijn.

Strooiroutes gemeente Bernheze

Soms geen effect

Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat de weg glad is. Bij temperaturen onder -5 graden werkt het zout namelijk niet goed. Ook wanneer het heeft gesneeuwd en er weinig verkeer op de weg is, heeft strooien geen effect. Doordat er geen verkeer op de weg rijdt, kan het zout zich namelijk niet mengen met sneeuw- en ijsresten.

Openbare gebouwen

De gemeente stelt bij gladheid strooizout beschikbaar voor openbare gebouwen zoals culturele centra en sporthallen. De beheerders kunnen zout bestellen bij het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0412.

Waar wordt niet gestrooid?

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het strooien op:

  • wegen en paden van bedrijven of particulieren
  • parkeerterreinen in woonstraten

De gemeente heeft hiervoor namelijk niet voldoende mensen en materieel. Daarnaast zou het veel geld kosten en is overal strooien niet goed voor het milieu.

Klachten?

Als u klachten heeft over het strooien, kunt u dit online melden of bellen naar telefoonnummer 14 0412.