Traverse Heeswijk-Dinther

Het project Traverse Heeswijk-Dinther betreft de straten: Gouverneursweg, Hoofdstraat, St. Servatiusstraat, Raadhuisplein, Edm. Van Dintherstraat en de Brouwersstraat inclusief aansluiting van de zijstraten.

In dit project werken we nauw samen met verschillende belanghebbenden zoals dorpsraad Actief Burgerschap, bewoners, politiek en vakspecialisten.

Voorlopig ontwerp

Hieronder kunt u de ontwerpen zien. We hebben de straat in delen opgeknipt, zodat bewoners van de straat precies kunnen zien hoe hun directe omgeving eruit komt te zien.

Bewoners konden op reactieformulieren opmerkingen en/of aanbevelingen geven op het ontwerp. De opmerkingen komen aan bod tijdens de straatbijeenkomsten en worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Óf de op- en aanmerkingen kunnen worden verwerkt, is afhankelijk van meerdere factoren:

  • persoonlijk belang versus gezamenlijk belang
  • financiën
  • (gebrek aan) ruimte in het profiel
  • kabels en leidingen
  • bomen
  • uitslag (verkeers)onderzoeken

Kunst aan de Traverse

Het concept 'de lichtgevende dovenetel van Carmela Bogman heeft de meeste stemmen gekregen. Lees meer over haar achtergrond en het idee achter het ontwerp (PDF, 662.6 kB).

Planning

De werkzaamheden verlopen de komende jaren in verschillende fasen. Zo zijn we met bewoners en ondernemers van een bepaald straatdeel in gesprek.

We bespreken het ontwerp met veel partijen. Dat is een tijdrovende stap, die minder snel loopt dan we hoopten. Pas als we overeenstemming hebben met Arriva en de provincie Noord-Brabant kunnen we het ontwerp afmaken en presenteren.

De straatavonden zullen, afhankelijk van de uitkomst van de geplande overleggen, begin 2020 plaatsvinden. Aanwonenden krijgen 2 weken voor die tijd een uitnodiging in de brievenbus. We starten met de werkzaamheden in het deel Raadhuisplaza tot Abdijstraat. Daarom zijn er voor dat deel al 2 bijeenkomsten geweest.

Blijf op de hoogte

Wij hechten veel waarde aan uw mening en actieve deelname tijdens het gehele ontwerpproces.

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen volg ons op Facebook.

Nieuwsbrieven

Documenten

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de Traverse? Neem dan contact op met de gemeente, Robin van ’t Veer: telefoon 0412-45 88 88 traverse@bernheze.org.