Telefoonstoring 09-07-2019

Er is een storing met ons telefoonnummer 14 0412. Als u ons wilt bellen, gebruik dan het telefoonnummer 0412 - 45 88 88. Deze melding verdwijnt als de storing is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Traverse Heeswijk-Dinther

In 2018 is de gemeente gestart met het project herinrichting Traverse Heeswijk-Dinther. We gaan de volgende straten aanpakken: Gouverneursweg, Hoofdstraat, St. Servatiusstraat, Raadhuisplein, Edm. Van Dintherstraat en de Brouwersstraat inclusief aansluiting van de zijstraten.

In dit project werken we nauw samen met verschillende belanghebbenden zoals dorpsraad Actief Burgerschap, bewoners, politiek en vakspecialisten.

Voorlopig ontwerp

Op 20 maart 2019 heeft de derde bewonersavond plaatsgevonden. Deze stond in het teken van het voorlopige ontwerp. De aanwezigen konden de straatinrichting en de markante pleinen bekijken op een meters lange plankaart. Hieronder kunt u de ontwerpen ook zien. We hebben de straat opgeknipt in 9 delen, zodat bewoners van de straat precies kunnen zien hoe hun directe omgeving eruit komt te zien.

Bewoners konden op reactieformulieren opmerkingen en/of aanbevelingen geven op het ontwerp. De opmerkingen komen aan bod tijdens de straatbijeenkomsten en worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Óf de op- en aanmerkingen kunnen worden verwerkt, is afhankelijk van meerdere factoren:

  • persoonlijk belang versus gezamenlijk belang
  • financiën
  • (gebrek aan) ruimte in het profiel
  • kabels en leidingen
  • bomen
  • uitslag (verkeers)onderzoeken

Werkgroep Kunst aan de Traverse

Netty van de Kamp van Kunstloc Brabant heeft tijdens de bewonersavond een wervend verhaal gehouden over deelname aan de werkgroep Kunst aan de Traverse. Het werkatelier is inmiddels gevuld met 10 enthousiaste bewoners!

Vervolgplanning

De werkzaamheden verlopen de komende jaren in verschillende fasen. Zo gaan we half mei met bewoners en ondernemers van een bepaald straatdeel in gesprek.

Blijf op de hoogte

Wij hechten veel waarde aan uw mening en actieve deelname tijdens het gehele ontwerpproces.

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen volg ons op Facebook.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december 2018 (PDF, 6.6 MB)

Documenten

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de Traverse? Neem dan contact op met de gemeente, Robin van ’t Veer: telefoon 14 0412, traverse@bernheze.org.