Traverse Heeswijk-Dinther

In 2018 is de gemeente gestart met het project herinrichting Traverse Heeswijk-Dinther. We gaan de volgende straten aanpakken: Gouverneursweg, Hoofdstraat, St. Servatiusstraat, Raadhuisplein, Edm. Van Dintherstraat en de Brouwersstraat inclusief aansluiting van de zijstraten.

In dit project werken we nauw samen met verschillende belanghebbenden zoals dorpsraad Actief Burgerschap, bewoners, politiek en vakspecialisten.

Voorlopig ontwerp

Op 20 maart 2019 heeft de derde bewonersavond plaatsgevonden. Deze stond in het teken van het voorlopige ontwerp. De aanwezigen konden de straatinrichting en de markante pleinen bekijken op een meters lange plankaart. Hieronder kunt u de ontwerpen ook zien. We hebben de straat opgeknipt in 9 delen, zodat bewoners van de straat precies kunnen zien hoe hun directe omgeving eruit komt te zien.

Bewoners konden op reactieformulieren opmerkingen en/of aanbevelingen geven op het ontwerp. De opmerkingen komen aan bod tijdens de straatbijeenkomsten en worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Óf de op- en aanmerkingen kunnen worden verwerkt, is afhankelijk van meerdere factoren:

  • persoonlijk belang versus gezamenlijk belang
  • financiën
  • (gebrek aan) ruimte in het profiel
  • kabels en leidingen
  • bomen
  • uitslag (verkeers)onderzoeken

Werkgroep Kunst aan de Traverse

Netty van de Kamp van Kunstloc Brabant heeft tijdens de laatste bewonersavond in maart 2019 een oproep gedaan aan bewoners uit Heeswijk-Dinther zich aan te melden voor de werkgroep ‘Kunst aan de Traverse’. Dezelfde avond nog hebben 10 enthousiaste bewoners zich gemeld voor deelname. Na twee bijeenkomsten, het zogenaamde ‘werkatelier’, is de keuze gevallen op kunstenares Carmela Bogman. Lees meer over haar achtergrond en het idee achter het ontwerp (PDF, 662.6 kB).

Vervolgplanning

De werkzaamheden verlopen de komende jaren in verschillende fasen. Zo zijn we met bewoners en ondernemers van een bepaald straatdeel in gesprek.

Busroute

We hebben het ontwerp van de Traverse besproken met de provincie en busmaatschappij Arriva. Zowel Arriva als de provincie willen meer ruimte voor de bus en hebben verzocht om opnieuw te kijken naar de inrichting van het brede gedeelte van de Traverse. Met name voor de rijbaanbreedte en de positie van de fietser zien zij andere mogelijkheden. De projectgroep gaat hiermee aan de slag. Dat heeft gevolgen voor de planning, maar we streven er nog steeds naar om eind 2019/begin 2020 te starten met de eerste fase vanaf Raadhuisplaza tot de Abdijstraat.

Blijf op de hoogte

Wij hechten veel waarde aan uw mening en actieve deelname tijdens het gehele ontwerpproces.

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen volg ons op Facebook.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juni 2019 (PDF, 1.4 MB)
Nieuwsbrief december 2018 (PDF, 6.6 MB)

Documenten

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de Traverse? Neem dan contact op met de gemeente, Robin van ’t Veer: telefoon 0412-45 88 88 traverse@bernheze.org.