Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Parkeren en de blauwe zone Heesch

Parkeren in Bernheze is gratis. In een deel van het centrum van Heesch is een blauwe zone ingesteld. Hier kunt u maximaal 2 uur parkeren met uw parkeerschijf.

Ontheffing parkeerschijfzone

Woont u in het centrum, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan 2 uur in de blauwe zone mag parkeren. Er worden maximaal 2 ontheffingen per adres verleend. Indien er gelegenheid is om op het eigen terrein te parkeren, kunt u 1 ontheffing per adres aanvragen. De gemeente verleent alleen ontheffingen voor personenauto’s, niet voor vrachtwagens, campers of aanhangers. Om een ontheffing parkeerschijfzone aan te vragen moet u een afspraak maken.

Afspraak maken

Voorwaarden

U woont op één van de volgende adressen:

  • ’t Dorp 30 tot en met 90
  • ’t Vijfeiken 2 t/m 12
  • Schoonstraat 2 t/m 12

Het kenteken van het voertuig waarvoor u een ontheffing aanvraagt, staat op uw naam. Vraagt u een ontheffing aan voor een bedrijfsauto, dan heeft u een verklaring van de eigenaar nodig waarin staat dat u het voertuig gebruikt. Bijvoorbeeld een kopie van het leasecontract

Prijs

Het aanvragen van een ontheffing parkeerschijfzone kost € 23,30. De ontheffing is 1 jaar geldig.

U kunt hiervoor op het gemeentehuis pinnen.

Aanvragen

Indien u de ontheffing voor de eerste keer aanvraagt, moet u een kopie van het kentekenbewijs deel I en II en een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen.

Beslistermijn

Een aanvraag voor een parkeerontheffing wordt binnen 2 werkdagen afgehandeld.

Regels

Een ontheffing wordt verleend omdat artikel 87 van reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) van toepassing is.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.