Parkeren en de blauwe zone Heesch

Parkeren in Bernheze is gratis. In een deel van het centrum van Heesch is een blauwe zone ingesteld. Hier kunt u maximaal 2 uur parkeren met uw parkeerschijf.

Ontheffing parkeerschijfzone

Woont u in het centrum, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan 2 uur in de blauwe zone mag parkeren. Er worden maximaal 2 ontheffingen per adres verleend. Indien er gelegenheid is om op het eigen terrein te parkeren, kunt u 1 ontheffing per adres aanvragen. De gemeente verleent alleen ontheffingen voor personenauto’s, niet voor vrachtwagens, campers of aanhangers. Om een ontheffing parkeerschijfzone aan te vragen moet u een afspraak maken. Bel voor een afspraak naar 0412-45 88 88.

Voorwaarden

U woont op één van de volgende adressen:

  • ’t Dorp 30 tot en met 90
  • ’t Vijfeiken 2 t/m 12
  • Schoonstraat 2 t/m 12

Het kenteken van het voertuig waarvoor u een ontheffing aanvraagt, staat op uw naam. Vraagt u een ontheffing aan voor een bedrijfsauto, dan heeft u een verklaring van de eigenaar nodig waarin staat dat u het voertuig gebruikt. Bijvoorbeeld een kopie van het leasecontract

Prijs

Het aanvragen van een ontheffing parkeerschijfzone kost € 23,70. De ontheffing is 1 jaar geldig.

U kunt hiervoor op het gemeentehuis pinnen.

Aanvragen

Indien u de ontheffing voor de eerste keer aanvraagt, moet u een kopie van het kentekenbewijs deel I en II en een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen.

Beslistermijn

Een aanvraag voor een parkeerontheffing wordt binnen 2 werkdagen afgehandeld.

Regels

Een ontheffing wordt verleend omdat artikel 87 van reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) van toepassing is.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.