Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Bernheze. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van verkeershinder. Wij vragen uw begrip hiervoor. De gemeente Bernheze doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Kaart met wegwerkzaamheden en omleidingen

Groot onderhoud Rietdijk Vorstenbosch

Vanaf dinsdag 23 april 2019 vindt groot onderhoud aan de Rietdijk in Vorstenbosch plaats.

Het gaat om gedeelte tussen de Heuvel en de Bedafseweg. We vervangen het asfalt door een nieuwe toplaag en voorzien de bermbestrating van nieuwe betonnen straatstenen. Ook controleren en herstellen we de afwatering van de straat.  Vóór onze werkzaamheden herstellen Brabant Water en Enexis de dienstleidingen en huisaansluitingen.

Planning

  • 23 april t/m 26  april: opbreken en afvoeren oude bestrating
  • 23 april t/m 31 mei: werkzaamheden Enexis en Brabant Water
  • 3 juni  t/m 12 juli: aanbrengen nieuwe bestrating
  • 15 juli t/m 19 juli: aanbrengen nieuwe asfalt toplaag

Omleidingen

Het doorgaande verkeer wordt gestremd, maar de aanliggende woningen blijven bereikbaar. We kunnen de bereikbaarheid met een voertuig helaas niet altijd waarborgen.

Met vragen kunt u contact opnemen met Bert Ceelen van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.