Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Bernheze. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van verkeershinder. Wij vragen uw begrip hiervoor. De gemeente Bernheze doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Kaart met wegwerkzaamheden en omleidingen

Werkzaamheden snelfietsroute Nistelrode

Op maandag 23 maart a.s. wordt voor de laatste fase van de snelfietsroute asfalt aangebracht.
Hierdoor is het gedeelte van de route vanaf de H. vd Venstraat tot aan Laar die dag afgesloten voor alle verkeer.
De huisarts en de apotheek zijn die dag bereikbaar via de route tussen de sporthal en de Beekgraafschool door.

Werkzaamheden Enexis

Enexis voert werkzaamheden uit aan de gasleidingen in Nistelrode. De werkzaamheden vinden op straat plaats, maar soms moet de uitvoerder toegang hebben tot de meterkast van particulieren. Verder kan er verkeershinder zijn door de werkzaamheden en worden de straat en het trottoir voor een deel opgebroken om de gasleiding te kunnen vernieuwen.

Gebr. v.d. Steen bv of Timmermans Intra BV voeren de werkzaamheden uit. Als het nodig is, komt een monteur van tevoren bij u langs om een afspraak te maken voor de werkzaamheden in uw meterkast. Hij legitimeert zich daarbij.

Meer informatie: Timmermans Infra BV, e-mail: info@timmermansinfra.nl.
 

Renoveren riolering

Op twee locaties in Bernheze wordt de riolering gerenoveerd.
Dit gebeurt in de Vinkelsestraat (tussen de gemeentegrens met Vinkel en de Berktstraat) en de Meerstraat (tussen de Leijgraaf en de Muggenhoek). Op de Meerstraat is het daarvoor noodzakelijk om de weg af te sluiten voor alle verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse tijdelijk omgeleid. Op de Vinkelsestraat gaan we het fietsverkeer plaatselijk over de weg leiden met ondersteuning van verkeersregelaars. De werkzaamheden aan de Meerstraat vinden plaats van 30 maart t/m 1 april en aan de Vinkelsestraat van 2 t/m 8 april. De werkzaamheden vinden in principe plaats zoals gepland, tenzij de overheid anders beslist in verband met het Coronavirus. Wij verzoeken u altijd voldoende afstand te houden tot de werkzaamheden. Neem met vragen contact op met de gemeente.