Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Bernheze. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van verkeershinder. Wij vragen uw begrip hiervoor. De gemeente Bernheze doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Kaart met wegwerkzaamheden en omleidingen

Werkzaamheden waterleiding Nistelrode

In opdracht van Brabant Water voert aannemer Timmermans Infra werkzaamheden uit aan de waterleidingen.

In november 2019 starten de werkzaamheden in Nistelrode in de volgende straten: Hoogstraat, Loo, Zwarte Molenweg, Laar, Tramstraat, Kromstraat, Julianastraat. Toniesplein, De Hoef, Veerstraat, Wilhelminastraat, Over den Dries, Boestestraat, Pastoor J. Groenenstraat. In totaal wordt ongeveer 4.2 kilometer aan leidingen vernieuwd. In sommige gevallen worden de aansluitingen van water bij particulieren in de meterkast (of ‐put) vervangen. Alle werkzaamheden nemen in totaal 16 weken in beslag. Gaat het vriezen in deze periode? Dan schuift de startdatum misschien op.

Waarom vinden de werkzaamheden plaats?

Het waterleidingnet in Nistelrode is grotendeels in de jaren 1957 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe.

Wat betekent dit voor u?

Brabant Water zorgt ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Helaas is overlast niet altijd te voorkomen.  Wanneer bij u in de straat werkzaamheden zijn:

  • hebt u misschien even geen water. Is een onderbreking in de watervoorziening nodig? Dan is dat op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
  • moet  soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding worden gewerkt. Ook dan maakt Brabant Water op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat

Vanaf maandag 4 november kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

  • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt;
  • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken;
  • er minder parkeermogelijkheden zijn;
  • u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wat moet u nog meer weten?

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich aan de Kromstraat. De oude leidingen zijn van asbestcement gemaakt. Wij nemen alle nodige voorzorgmaatregelen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatsen wij in uw wijk een goed afgesloten container.

Herstel van het straatwerk

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Timmermans Infra het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Kijkt u dan voor actuele informatie op de website:
www.waterstoring.nl/brabantwater. Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering? Mail dan naar: info@timmermansinfra.nl

Werkzaamheden Enexis

Enexis voert werkzaamheden uit aan de gasleidingen in Nistelrode. De werkzaamheden vinden op straat plaats, maar soms moet de uitvoerder toegang hebben tot de meterkast van particulieren. Verder kan er verkeershinder zijn door de werkzaamheden en worden de straat en het trottoir voor een deel opgebroken om de gasleiding te kunnen vernieuwen.

Gebr. v.d. Steen bv of Timmermans Intra BV voeren de werkzaamheden uit. Als het nodig is, komt een monteur van tevoren bij u langs om een afspraak te maken voor de werkzaamheden in uw meterkast. Hij legitimeert zich daarbij.

Meer informatie: Timmermans Infra BV, e-mail: info@timmermansinfra.nl.
 

Werkzaamheden snelfietsroute Nistelrode

Vanaf maandag 6 januari 2020 gaan we verder met de aanleg van de snelfietsroute door de bebouwde kom van Nistelrode. Vanaf 6 januari zijn de huisartspraktijk en de apotheek niet meer bereikbaar via de Hoogstraat. Daarvoor maken we een omleiding die gaat via de Hoef en een doorgang langs de sporthal De Overbeek.
Inrijden doet u dus vanaf 6 januari langs De Hoef huisnummer 23. Via borden is de route herkenbaar voor u. U kunt gebruikmaken van de parkeerplaats bij de praktijk. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.