Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Bernheze. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van verkeershinder. Wij vragen uw begrip hiervoor. De gemeente Bernheze doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Torenstraat Heeswijk-Dinther

De gemeente Bernheze start op 21 augustus 2017 met groot onderhoud aan de Torenstraat in Heeswijk-Dinther. Het gaat om het gedeelte Torenstraat tussen Het Raadhuisplein en de Steen en stokstraat.

Wat gaan we doen?

In samenwerking met Brabantwater en Enexis worden water- en gasleiding vervangen, We leggen een nieuw hemelwater-afvoerriool aan en we voorzien de straat van nieuwe verharding.

Wanneer voeren we dit uit?

Op 21 augustus starten we met het wegvak dat ligt tussen het Raadhuisplein en de Heilige Stokstraat. We verwachten dat de werkzaamheden aan dit vak op 14 oktober klaar zijn.
Op 25 september starten we met het wegvak Heilige stokstraat – Steen en Stokstraat. Hier verwachten we de werkzaamheden op 22 oktober af te ronden zodat de hele straat weer open kan voor het verkeer.

Afsluiting

De Torenstraat wordt van 4 t/m 22 oktober 2017 afgesloten voor het verkeer. De aanliggende woningen zullen bereikbaar blijven. We kunnen de bereikbaarheid met een voertuig alleen niet altijd garanderen. Wij vragen uw begrip daarvoor
Het doorgaande verkeer op de Torenstraat wordt omgeleid (PDF, 1.5 MB).

Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bert Ceelen of Kevin Groen, telefoon 14 0412.

Werkzaamheden N279 Veghel richting 's-Hertogenbosch

Actuele informatie over de planning en de omleidingen vindt u op www.werkenaann279noord.nl.