Telefoonstoring

Door een storing is ons telefoonnummer 14 0412 niet bereikbaar. U kunt ons bellen via 0412-45 88 88.

Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Bernheze. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van verkeershinder. Wij vragen uw begrip hiervoor. De gemeente Bernheze doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Groot onderhoud Rietdijk Vorstenbosch

Vanaf dinsdag 23 april 2019 vindt groot onderhoud aan de Rietdijk in Vorstenbosch plaats.

Het gaat om gedeelte tussen de Heuvel en de Bedafseweg. We vervangen het asfalt door een nieuwe toplaag en voorzien de bermbestrating van nieuwe betonnen straatstenen. Ook controleren en herstellen we de afwatering van de straat.  Vóór onze werkzaamheden herstellen Brabant Water en Enexis de dienstleidingen en huisaansluitingen.

Planning

  • 23 april t/m 26  april: opbreken en afvoeren oude bestrating
  • 23 april t/m 31 mei: werkzaamheden Enexis en Brabant Water
  • 3 juni  t/m 12 juli: aanbrengen nieuwe bestrating
  • 15 juli t/m 19 juli: aanbrengen nieuwe asfalt toplaag

Omleidingen

Het doorgaande verkeer wordt gestremd, maar de aanliggende woningen blijven bereikbaar. We kunnen de bereikbaarheid met een voertuig helaas niet altijd waarborgen. Bekijk de omleiding (PDF, 2.5 MB).

Met vragen kunt u contact opnemen met Bert Ceelen van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

Op maandag 15 april 2019 starten we met groot onderhoud aan de wegen.

Het gaat om de volgende locaties:

  • Loo in Nistelrode, gedeelte tussen de Hoogstraat en het sportpark
  • Achterstraat in Nistelrode, gedeelte binnen de bebouwde kom

De werkzaamheden

We breken verharding op en brengen nieuwe aan, zoals parkeerplaatsen en goten voor regenwater. En we vernieuwen de laag asfalt op de rijbaan. We verwachten op dinsdagavond 7 mei klaar te zijn.

Omleidingen

Het doorgaande verkeer wordt gestremd, maar de aanliggende woningen blijven bereikbaar. We kunnen de bereikbaarheid met een voertuig alleen helaas niet altijd waarborgen. Het sportpark aan Loo is ’s avonds en in de weekenden bereikbaar. Het doorgaande verkeer op Loo wordt omgeleid. We verwachten dat de vertraging door deze omleiding (PDF, 2.9 MB) ongeveer vier minuten is.

Met vragen kunt u contact opnemen met Bert Ceelen van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

Op maandag 6 mei 2019 starten we met groot asfalt onderhoud aan de wegen

Het gaat om de volgende locaties:

  • Achter den Berg en Maashorstweg in Nistelrode:
  • De Hondstraat in Vorstenbosch;
  • De Schanseweg en Hommelsedijk in Heeswijk-Dinther;
  • De Burgemeester Wolterstraat in Heesch.

De verwachting is dat we de werkzaamheden vrijdagavond 10 mei afronden.

De werkzaamheden

We verwijderen de asfalt toplaag en brengen een nieuwe asfalt laag aan.

Omleidingen

Het doorgaande verkeer wordt gestremd, maar de aanliggende woningen blijven bereikbaar. We kunnen de bereikbaarheid met een voertuig alleen helaas niet altijd waarborgen.
Het doorgaande verkeer op de Hommelsedijk (PDF, 2.7 MB) en de Maashorstweg (PDF, 1.5 MB) wordt plaatselijk omgeleid.

De planning van de werkzaamheden kan door verschillende omstandigheden (zoals het weer) veranderen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bert Ceelen van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.