Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Bernheze. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van verkeershinder. Wij vragen uw begrip hiervoor. De gemeente Bernheze doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Rioleringswerkzaamheden Amelseind, Heesch

Op 16 oktober 2017 zijn de werkzaamheden gestart om een nieuw regen- en vuilwaterriool aan te leggen tussen de Kerkweg en de Monseigneur Van den Hurklaan. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken, afhankelijk van het weer. Amelseind is in die periode tussen beide straten afgesloten. Het hemelwaterriool is noodzakelijk voor de afvoer van regenwater vanaf de watergang aan de Monseigneur van den Hurklaan naar de watergang bij het tennispark. Het nieuwe vuilwaterriool vervangt het bestaande vuilwaterriool dat aan de westkant van Amelseind achter de bomen ligt. Tegelijk met de aanleg van de riolering zal Brabant Water de waterleiding vervangen. Na de aanleg van de riolering wordt er een nieuwe bestrating aangebracht op Amelseind en wordt Kerkweg tussen Dommelstraat en Amelseind opnieuw geasfalteerd.

Werkzaamheden N279 Veghel richting 's-Hertogenbosch

Actuele informatie over de planning en de omleidingen vindt u op www.werkenaann279noord.nl.