Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Bernheze. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van verkeershinder. Wij vragen uw begrip hiervoor. De gemeente Bernheze doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Kaart met wegwerkzaamheden en omleidingen

Snelfietsroute F50 fase 2: Delst, Udenseweg en Nistelrodeseweg

In de afgelopen periode bereidde de gemeente de Snelfietsroute fase 2 Delst – Udenseweg voor. Inmiddels is het project klaar voor de uitvoering. Voor de aanleg van de snelfietsroute moeten de nutsbedrijven (gas, water en elektriciteit) werkzaamheden verrichten aan de kabels en leidingen. In week 29 start de aannemer met de werkzaamheden. Hiervoor wordt het verkeer omgeleid. Meer informatie: Snelfietsroute F50.

Herinrichting Graafsebaan

De gemeente richt de Graafsebaan opnieuw in om de veiligheid voor de fietsers, voetgangers en automobilisten te verbeteren. Het gaat om het gedeelte vanaf rotonde ’t Kruispunt tot aan de bebouwde komgrens. We voeren nu de laatste fase uit. Op vrijdag 21 augustus zijn de werkzaamheden klaar. Meer informatie over de herinrichting van de Graafsebaan.

Nieuwe slijtlagen op wegen in Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch

In de afgelopen weken hebben wij onderhoud uitgevoerd aan onze asfaltwegen. Op de volgende wegen hebben we een slijtlaag (dunne laag steentjes) en nieuwe strepen op de rijbaan aangebracht. Zo verlengen we de levensduur van het asfalt, verbeteren we de stroefheid en zichtbaarheid.

  • De Meerstraat in Heeswijk-Dinther
  • De Koningsstraat in Loosbroek
  • De Rietdijk in Vorstenbosch

Opspattende stenen

De nieuwe slijtlagen kunnen (tijdelijk) problemen opleveren door losliggende opspattende steentjes. Pas daarom uw snelheid aan op straten waar slijtlagen zijn aangebracht. Ook de zwart plakkende bitumen die hierbij wordt gebruikt, kan voor enige overlast zorgen doordat deze aan banden en schoenen blijft plakken. Na één tot twee weken worden de nog losliggende stenen door een veegauto verwijderd.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering en de planning van het werk kunt u contact opnemen met de heer Bert Ceelen. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 0412-45 88 88.