Toeristische bewegwijzering

Toeristische bewegwijzering verbetert de herkenbaarheid en vindbaarheid van de toeristische en recreatieve locaties in de gemeente Bernheze.

Toeristische en recreatieve organisaties die gevestigd zijn in de gemeente Bernheze kunnen in aanmerking komen voor verwijsborden, voorzien van een naam en pictogram.

Kosten

De aanschafkosten van een verwijsbord komen voor rekening van de aanvrager en bedragen ongeveer € 100,- . De gemeente neemt onderhoudskosten en (eventuele) vervanging voor haar rekening. Het aantal te plaatsen borden wordt in overleg met de organisatie bepaald.

Aanvragen

U kunt een aanvraag voor een verwijsbord indienen bij de gemeente Bernheze via kcc@bernheze.org. We ontvangen dan graag de volgende informatie:

  • gegevens van de aanvrager (naam, adres en telefoongegevens);
  • naam, locatie en omschrijving van het object.

Regels

Om een wildgroei aan toeristische bewegwijzeringsborden te voorkomen, heeft de gemeente Bernheze enkele regels opgesteld voor het plaatsen van deze bebording. Deze regels vindt u in de regels lokale objectverwijzing Bernheze (PDF, 109.8 kB). De gemeente bepaalt de uiteindelijke locatie.