Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Collectief particulier opdrachtgeverschap is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

Wij vinden CPO-projecten in principe wenselijk. We kijken naar de mogelijkheden voor realisatie. Dit blijkt uit onze woonvisie.
Zodra wij als gemeente van plan zijn kavels te verkopen in het kader van een CPO-project, dan publiceren we hierover op de gemeentepagina's in DeMooiBernhezeKrant, op onze website en op Facebook.

Heeft u vragen over CPO, bent u op zoek naar een locatie of heeft u interesse in een locatie, neem dan contact op met de gemeente via nieuwbouw@bernheze.org, telefoon 0412-45 88 88.

Ervaringsdeskundige

De afgelopen jaren zijn enkele woningen gerealiseerd in CPO-verband, het gaat dan specifiek om patiowoningen voor inwoners vanaf 55 jaar. Met name de OOB heeft inmiddels is waardevolle ervaring opgedaan met het realiseren van CPO-trajecten.
In hun zogenaamde groene boekje geeft de OOB het belang van CPO-projecten aan.

CPO initiatiefgroep 

Henk Verschuur
henvers@gmail.com

Jan Matena
jan.matena@hotmail.com