Wethouder Edwin Daandels

Foto Edwin Daandels

Edwin Daandels

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: wethouder.daandels@bernheze.org

Wethouder

1ste Loco-burgemeester

Portefeuille

Wonen, ruimte en buitengebied

 • Wonen
 • Transitie buitengebied
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Wildhorst (in afstemming met wethouder Rien Wijdeven)

Wie ben ik?

Ik ben Edwin Daandels. Samen met mijn vrouw en 4 kinderen woon ik in Heeswijk-Dinther. Ik ben een druk baasje en zit niet graag stil. In de privésfeer bezoek ik graag concerten en mis ik bijna geen enkele thuiswedstrijd van PSV. Ook ga ik veel kijken naar mijn sportende kinderen. Verder doe ik aan competitie biljart en bezoek ik jaarlijks, samen met enkele vrienden, een weekend lang oorlogsmusea in heel Europa. Verder ga ik bijna ieder jaar een aantal dagen wandelen in Zwitserland.

Ik zet mij graag in, om samen met onze inwoners en ondernemers, Bernheze nog mooier te maken en sta open voor een goed gesprek over onderwerpen die mijn portefeuille raken..

Ik probeer altijd eerlijk en oprecht te zijn en hou het algemeen belang van onze inwoners goed in het oog. Iedereen met een vraag krijgt van mij zo spoedig mogelijk een antwoord, waarbij nee ook een antwoord kan zijn.

Mijn ambitie en uitdaging is om vooral te kijken naar kansen in plaats van belemmeringen, om deze samen met onze inwoners te realiseren en vorm te geven.

Nevenfuncties

Functies door het wethoudersambt

 • Lid portefeuillehoudersoverleg duurzame leefomgeving regio Noordoost-Brabant (RNOB)
 • Lid regionaal ruimtelijk overleg (RRO)
 • Voorzitter partneroverleg ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap
 • Lid Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing provincie Noord-Brabant
 • Lid klankbordgroep Brabantse Aanpak Leegstand
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen As50
 • Lid denktank duurzame veehouderij Noordoost- Brabant

Overige nevenfuncties

 • Bestuurder Edwin Daandels B.V.