Wethouder Edwin Daandels

Foto Edwin Daandels

Edwin Daandels (CDA)

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: wethouder.daandels@bernheze.org

Wethouder

1ste Loco-burgemeester

Portefeuille

Wonen, ruimte en buitengebied

 • Wonen
 • Transitie buitengebied
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Wildhorst (in afstemming met wethouder Rien Wijdeven)

Wie ben ik?

Ik ben Edwin Daandels (50 jaar). Samen met mijn vrouw en 4 kinderen ben ik woonachtig in Heeswijk-Dinther. Als fervent PSV fan bezoek ik met regelmaat de thuiswedstrijden in Eindhoven. Daarnaast ga ik met mijn vrouw graag naar popconcerten en het theater en  biljart ik als hobby.

Omdat ik graag onder de mensen ben, kun je mij vaak te vinden op locaties waar iets georganiseerd wordt. Ik ben makkelijk benaderbaar en heb een brede interesse in alles wat er leeft in de omgeving. Ik vind het een enorm leuke uitdaging dat ik als wethouder een steentje mag bijdragen om Bernheze nog mooier en beter te maken.

Nevenfuncties

Functies door het wethoudersambt

 • Lid portefeuillehoudersoverleg duurzame leefomgeving regio Noordoost-Brabant (RNOB)
 • Lid regionaal ruimtelijk overleg (RRO)
 • Voorzitter partneroverleg ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap
 •  Lid Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing provincie Noord-Brabant
 • Lid klankbordgroep Brabantse Aanpak Leegstand
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen As5
 • Lid denktank duurzame veehouderij Noordoost- Brabant

Overige nevenfuncties

 • Bestuurder Edwin Daandels B.V.