Structuurvisie

De structuurvisie (PDF, 4.9 MB) geeft een samenhangend beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de hele gemeente. In de structuurvisie staan de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen beschreven voor de komende jaren.