Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Structuurvisie

De structuurvisie (PDF, 4.9 MB) geeft een samenhangend beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de hele gemeente. In de structuurvisie staan de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen beschreven voor de komende jaren.