Niet eens met de aanslag/WOZ-waarde

Bent u het niet eens bent met de belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Neem in dat geval contact op met de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).