Niet eens met de aanslag/WOZ-waarde

Bent u het niet eens bent met de belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet altijd binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. U kunt op de volgende manier een bezwaar indienen:

  • online
  • schriftelijk per brief

In uw brief moet het volgende staan:

  • naam, adres, woonplaats en handtekening
  • belastingsoort (of beschikking), belastingjaar en aanslagnummer
  • de reden(en) van bezwaar: U moet dus aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde of met de hoogte van de vastgestelde belastingaanslag.

Het is niet nodig om het taxatieverslag mee te sturen.

Reactie op uw bezwaar

De gemeente moet uw brief afhandelen in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. We streven ernaar om dat binnen 3 maanden te doen. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend. Daarbij moet de gemeente binnen 6 weken beslissen.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen.

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nu toch betalen?

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Kosten

Bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis.

Beroepschrift/griffierecht

Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.