Wat is de Omgevingswet?

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Wetten, regels en afspraken die in het verleden zijn ontstaan over bijvoorbeeld bouwen en gebruik van grond worden dan samengevoegd in één nieuwe wet.

Bekijk hieronder de animatie/filmpje met uitleg over de omgevingswet.

Wat gaat u als inwoner merken van de Omgevingswet?

Wanneer u een vergunning aanvraagt die te maken heeft met de leefomgeving dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Wanneer uw buren, de gemeente of anderen een vergunning aanvragen dan mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u tijdig te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Vergunning aanvragen

Een aanvraag doet u straks eenvoudig via het nieuwe digitale Omgevingsloket. Binnen dit loket werken alle overheden samen zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Hoe bereidt de gemeente Bernheze zich voor op de Omgevingswet?

Een onderdeel van de omgevingswet is het opstellen van de omgevingsvisie. Dat is verplicht voor elke gemeente. Ook ander voorbereidend werk is in volle gang, zoals het vernieuwen van het digitale systeem waar inwoners en ondernemers straks digitaal vergunningen kunnen aanvragen.

Omgevingsplan

Behalve een omgevingsvisie, maakt elke gemeente ook een omgevingsplan, met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. Het omgevingsplan is de opvolger van de huidige bestemmingsplannen die binnen onze gemeente gelden. Ook gaan veel van onze verordeningen op in het omgevingsplan, waaronder een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Invoering omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. In de Omgevingswet praten we niet meer over de term bestemmingsplannen maar over een omgevingsplan.

Wanneer een ontwerp bestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, wordt het plan nog afgehandeld volgens de huidige regelgeving. Wij handelen aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen die zijn ingediend voor 1 mei 2023 af onder de huidige wetgeving. Plannen die na 1 mei 2023 zijn ontvangen zullen na 1 januari 2024 het formele besluitvormingsproces ingaan onder de Omgevingswet.

Participatie

De gemeente neemt het verslag van de participatie mee in de beoordeling van de omgevingsvergunning. In deze Handreiking Participatie Gemeente Bernheze 2022 (PDF, 4.7 MB) leest u meer hierover. U vindt hier ook informatie en tips voor het opstellen van een participatieaanpak.

Nog vragen?

Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact op met de projectgroep omgevingsplan via e-mail: omgevingsplan@bernheze.org.

Meer informatie

Op de website van de rijksoverheid kunt u terecht voor meer informatie over de Omgevingswet.