Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Gehandicaptenparkeerplaats

Heeft u een lichamelijke beperking? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een gehandicaptenparkeerkaart krijgen. Met deze kaart kunt u dan een auto parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen:

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: Parkeerplaats waarbij het kenteken is aangegeven van het voertuig dat op de parkeerplaats mag parkeren. Deze kan, als daar ruimte voor is, vlakbij uw woning worden aangelegd.
 • Algemene gehandicaptenparkeerplaats: Parkeerplaats waar iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart mag parkeren. U vindt de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op plekken waar veel bezoekers komen, bijvoorbeeld in het centrum.

Voorwaarden gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als:

 • u een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders heeft, een zogenaamde 'bestuurderskaart'. Heeft u een passagierskaart, dan kunt u geen parkeerplaats aanvragen. Op uw parkeerkaart staat wat voor kaart het is;
 • u geen eigen parkeerplaats bij uw huis heeft.

Prijs

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats is gratis. U betaalt ook niets voor de aanleg ervan.

Aanvragen

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gaat als volgt:

 • U stuurt het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats (PDF, 253.7 kB) naar de gemeente.
 • De gemeente beoordeelt de verkeerssituatie in uw directe woonomgeving. We kijken hoe en waar de  gehandicaptenparkeerplaats het beste kan worden aangelegd.
 • Binnen 8 weken na uw aanvraag neemt de gemeente een besluit. Deze termijn kan langer worden als u een gehandicaptenparkeerplaats in het centrum heeft aangevraagd of als belangen van andere mensen moeten worden meegewogen in de beslissing.
 • Vervolgens wordt het besluit in het plaatselijk weekblad Mooi Bernheze geplaatst. Belanghebbenden die hiertegen bezwaar willen maken, moeten dat binnen 6 weken doen.
 • Daarna volgt de aanleg van uw parkeerplaats zo snel mogelijk.

Nieuw voertuig

Heeft u een nieuw voertuig, meldt u dit dan bij de gemeente. Dit kan per post of e-mail. Stuurt u ook mee:

 • Een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart.
 • Gegevens van uw nieuwe voertuig (kopieën kentekenbewijzen deel I en II of een kopie van de voor- en achterkant van uw kentekencard).

We zorgen er daarna voor dat het kenteken op het bord van uw gehandicaptenparkeerplaats wordt aangepast.

Regels

Bij het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats zijn de volgende regels van toepassing:

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.