Parkeren en de blauwe zone Heesch

Parkeren in Bernheze is gratis. In een deel van het centrum van Heesch is een blauwe zone ingesteld. Hier kunt u maximaal 2 uur parkeren met uw parkeerschijf.

Ontheffing parkeerschijfzone

Woont u in het centrum, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan 2 uur in de blauwe zone mag parkeren. Er worden maximaal 2 ontheffingen per adres verleend. Indien er gelegenheid is om op het eigen terrein te parkeren, kunt u 1 ontheffing per adres aanvragen. De gemeente verleent alleen ontheffingen voor personenauto’s, niet voor vrachtwagens, campers of aanhangers.

Voorwaarden

U woont op één van de volgende adressen:

  • ’t Dorp 30 tot en met 90
  • ’t Vijfeiken 2 t/m 12
  • Schoonstraat 2 t/m 12

Het kenteken van het voertuig waarvoor u een ontheffing aanvraagt, staat op uw naam. Vraagt u een ontheffing aan voor een bedrijfsauto, dan heeft u een verklaring van de eigenaar nodig waarin staat dat u het voertuig gebruikt. Bijvoorbeeld een kopie van het leasecontract

Prijs

Voor 2024 kost het in behandeling nemen van een ontheffing parkeerschijfzone € 43,35. De ontheffing is 1 jaar geldig.

U kunt hiervoor op het gemeentehuis pinnen.

Aanvragen/ verlengen

Indien u de ontheffing voor de eerste keer aanvraagt, moet u (een kopie van) de kentekencard en (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs meenemen bij het ophalen van de ontheffing.

Wat te doen bij een eerste aanvraag?

Stuur een mail naar bouwenenwonen@bernheze.org. Vermeld in de mail het volgende:

  • Naam en adres;
  • Datum van inschrijving op het adres waar het kenteken van de auto op staat;
  • Kenteken van uw auto.

Wat te doen bij een verlenging van de ontheffing?

Stuur een mail naar bouwenenwonen@bernheze.org. Vermeld in de mail het volgende:

  • Kenteken van uw auto;
  • Geldigheidsdatum van uw huidige ontheffing;
  • Naam en adres.

Beslistermijn

Een aanvraag voor een parkeerontheffing wordt binnen 2 werkdagen afgehandeld.
​Na het versturen van de mail kunt u een afspraak inplannen. Houd rekening met de termijn van 2 werkdagen. Dit kan telefonisch.

Regels

Een ontheffing wordt verleend omdat artikel 87 van reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) van toepassing is.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.