Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Subsidies en leningen voor monumenten

Voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten bestaan specifieke financiële regelingen.

Cultuurfonds voor Monumenten Brabant

De zogenaamde 1,5% hypotheekregeling voor gemeentelijke monumenten en de MIP-objecten uit de provinciale waardenkaart.

Nationaal Restauratiefonds

Informatie over goedkope leningen voor eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Belastingdienst

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen voor onder andere onderhoudswerkzaamheden aftrekposten opnemen bij hun aangifte.

SNS-ReaalFonds

Fonds voor het aanvragen van restauratie- en onderhoudssubsidie aan rijksmonumenten.

VSB-Cultuurfonds

Fonds voor het behoud van cultureel erfgoed.

Fondsboek subsidieverstrekkers

Website van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland (300 aangesloten vermogensfondsen die goede doelen steunen).