Subsidies en leningen voor monumenten

Voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten bestaan specifieke financiële regelingen.

Cultuurfonds voor Monumenten Brabant

De zogenaamde 1,5% hypotheekregeling voor gemeentelijke monumenten en de MIP-objecten uit de provinciale waardenkaart.

Nationaal Restauratiefonds

Informatie over goedkope leningen voor eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

SNS-ReaalFonds

Fonds voor het aanvragen van restauratie- en onderhoudssubsidie aan rijksmonumenten.

VSB-Cultuurfonds

Fonds voor het behoud van cultureel erfgoed.

Fondsboek subsidieverstrekkers

Website van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland (300 aangesloten vermogensfondsen die goede doelen steunen).