Nieuwbouwproject Schaapsdijk

Aan de westzijde van Loosbroek grenzend aan de bebouwde kom worden 30 woningen gebouwd. De woningen zijn gelegen tussen de straten Pastoor de Grootstraat, Schaapsdijk en Krommedelseweg. De woningen komen rondom een groen veld met ontsluitingswegen op de Schaapsdijk en Krommedelseweg.

Woningstichting Joost bouwt en verhuurt 5 woningen. De overige 25 woningen verkoopt de gemeente Bernheze als kavels voor zelfbouw.

Kavelplan Loosbroek - Schaapsdijk

Tekeningen en informatie

Vrijstaande woning

Twee-aaneen woningen

Vier-aaneen woningen

Prijzen

De grondprijs is vastgesteld op:

  • € 328,- per m² voor de vrijstaande woningen
  • € 341,- per m² voor de twee-onder-een kapwoningen
  • € 391,- per m² voor de hoekwoningen
  • € 404,- per m² voor de rijwoningen

Deze bedragen zijn exclusief BTW en kosten koper.

Inschrijving

Let op! De inschrijving voor deze kavels is geopend vanaf 18 april 2022 tot en met 15 mei 2022.

U kunt inschrijven voor 5 kavels voor vrijstaande woningen (KV01 t/m KV05), 4 blokken voor de bouw van de twee-aaneen woningen (KT01 t/m KT04) en 3 blokken voor de bouw van de vier-aaneen woningen(KR01 t/m KR03).

De vier-aaneen woningen worden uitgegeven in een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat u gezamenlijk met een groep mensen een meerkapwoning bouwt. Voor de tweekapwoningen mag u CPO aangaan, maar het is niet verplicht.

  • Vanaf 18 april 2022 heeft u 4 weken de tijd om digitaal in te schrijven. De inschrijving sluit op 15 mei 2022 om 23.59 uur.
  • De uitgifte gaat op basis van het uitgifteprotocol plan Schaapsdijk-Loosbroek
  • Om in te kunnen schrijven moet u minimaal 18 jaar zijn.

Inschrijfformulier

Loting

Om de volgorde van aanbieden van de kavels en blokken te bepalen wordt een loting gehouden. De loting vindt plaats op 19 mei 2022 om 18.30 uur in gemeenschapshuis De Wis.

Optie

Na de loting worden de optiegesprekken ingepland. De optiegesprekken zijn tijdens kantooruren in Heesch. Zorg ervoor dat u voor de meerkapwoningen als groep aanwezig bent.

Aansluitend aan het optiegesprek neemt u de optie of ziet u van een kavel af. Neemt u de optie dan betaald u direct € 300,- optiegeld en sluiten wij een optie overeenkomst. De termijnen voor optie en teruggave optiebedrag staan vermeld in het uitgifteprotocol plan Schaapsdijk Loosbroek.

​Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project Schaapsdijk in Loosbroek? Mail dan naar nieuwbouw@bernheze.org. U kunt ook bellen met de gemeente, telefoonnummer (0412) 45 88 88.