Nieuwbouwproject Schaapsdijk

Aan de westzijde van Loosbroek grenzend aan de bebouwde kom worden 30 woningen gebouwd. De woningen zijn gelegen tussen de straten Pastoor de Grootstraat, Schaapsdijk en Krommedelseweg. De woningen komen rondom een groen veld met ontsluitingswegen op de Schaapsdijk en Krommedelseweg.

Woningstichting Joost bouwt en verhuurt 5 woningen. De overige 25 woningen verkoopt de gemeente Bernheze als kavels voor zelfbouw.

Kavelplan Loosbroek - Schaapsdijk

Tekeningen en informatie

Vrijstaande woning

Twee-aaneen woningen

Vier-aaneen woningen

Prijzen

De grondprijs is vastgesteld op:

  • € 328,- per m² voor de vrijstaande woningen
  • € 341,- per m² voor de twee-onder-een kapwoningen
  • € 391,- per m² voor de hoekwoningen
  • € 404,- per m² voor de rijwoningen

Deze bedragen zijn exclusief BTW en kosten koper.

Inschrijving

Let op! Het gaat hier om een inschrijving voor acht kavels zijnde 2 blokken voor de bouw van vier-aaneen woningen (KR01 en KR02). De inschrijving voor deze kavels was geopend vanaf 20 juni tot en met 3 juli 2022, op dit moment kan het niet meer.

  • De uitgifte gaat op basis van het Uitgifteprotocol plan Schaapsdijk-Loosbroek (PDF, 432.5 kB)
  • Op het uitgifteprotocol wordt maatwerk toegepast. Ieder kan zich individueel inschrijven
  • Om in te kunnen schrijven moet u minimaal 18 jaar zijn

Loting

Na inschrijving, volgt de loting om de volgorde te bepalen. De eerste acht personen van de loting worden aansluitend aan de loting bij elkaar geplaatst. Deze mensen maken kennis met elkaar en krijgen uitleg over de vervolgprocedure om tot een verdeling in de blokken te komen. Zij worden later uitgenodigd voor het optiegesprek.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project Schaapsdijk in Loosbroek? Mail dan naar nieuwbouw@bernheze.org. U kunt ook bellen met de gemeente, telefoonnummer (0412) 45 88 88.