Zorg en welzijn

  • Gehandicaptenparkeerkaart

    U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met (hulp)middelen en de loopbeperking van langdurige aard is

  • Adviesraad sociaal domein

    De adviesraad sociaal domein (voorheen WMO adviesraad) behartigt de belangen van de inwoners met gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente Bernheze

  • Cliëntondersteuning

    U kunt met uw vragen terecht bij organisaties zoals de ouderenadviseurs, welzijnsinstellingen of de mantelzorgmakelaar voor gratis advies