Zorg en welzijn

 • Ondersteuning Wmo

  Heeft u problemen met zelfstandig meedoen in de maatschappij? De gemeente gaat graag met u in gesprek om te zoeken naar een oplossing

 • Sociaal team

  Het sociaal team bestaat uit maatschappelijk werk, onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking, ouderenwerk en opbouwwerk.

 • Adviesraad sociaal domein

  De adviesraad sociaal domein (voorheen WMO adviesraad) behartigt de belangen van de inwoners met gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente Bernheze

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met (hulp)middelen en de loopbeperking van langdurige aard is

 • Mantelzorg

  Een mantelzorger is iemand die langere tijd zorgt voor partner, een kind of een ander familielid of naaste. De mantelzorgmakelaar kan helpen.

 • Cliëntondersteuning

  U kunt met uw vragen terecht bij organisaties zoals de ouderenadviseurs, welzijnsinstellingen of de mantelzorgmakelaar voor gratis advies

 • Beschikbare voorzieningen

  (Tijdelijk) een rolstoel, hulp bij het huishouden of vervoer nodig? U hoeft dan meestal niet bij de gemeente te zijn. Een overzicht van de mogelijkheden

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is ondersteuning voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen

 • Meldpunt verplichte ggz

  Iemand in uw omgeving met psychische problemen? Bel het meldpunt: 085 – 020 59 35.