Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Zorg en welzijn

 • Ondersteuning Wmo

  Heeft u problemen met zelfstandig meedoen in de maatschappij? De gemeente gaat graag met u in gesprek om te zoeken naar een oplossing

 • Adviesraad sociaal domein

  De adviesraad sociaal domein (voorheen WMO adviesraad) behartigt de belangen van de inwoners met gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente Bernheze

 • Mantelzorg

  Een mantelzorger is iemand die langere tijd zorgt voor partner, een kind of een ander familielid of naaste. De mantelzorgmakelaar kan helpen.

 • Beschikbare voorzieningen

  (Tijdelijk) een rolstoel, hulp bij het huishouden of vervoer nodig? U hoeft dan meestal niet bij de gemeente te zijn. Een overzicht van de mogelijkheden

 • Meldpunt verplichte ggz

  Iemand in uw omgeving met psychische problemen? Bel het meldpunt: 085 – 020 59 35.

 • Sociaal team

  Het sociaal team bestaat uit maatschappelijk werk, onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking, ouderenwerk en opbouwwerk.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met (hulp)middelen en de loopbeperking van langdurige aard is

 • Cliëntondersteuning

  U kunt met uw vragen terecht bij organisaties zoals de ouderenadviseurs, welzijnsinstellingen of de mantelzorgmakelaar voor gratis advies

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is ondersteuning voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen