Vleermuizen en steenmarters

Vleermuizen

Vleermuizen zijn beschermde dieren in veel landen, omdat ze een belangrijke rol spelen in het ecosysteem, met name bij bestuiving en insectenbestrijding. Als u overlast ervaart van vleermuizen, is het belangrijk om rekening te houden met hun beschermde status en ze niet te schaden. Het beste wat u kunt doen, is contact opnemen met de gemeente of een gespecialiseerde organisatie die zich bezighoudt met vleermuizen, zoals een lokale natuurbeschermingsorganisatie of een dierenbeschermingsorganisatie. Zij kunnen u adviseren over mogelijke oplossingen, zoals het installeren van vleermuiskasten als alternatieve verblijfplaatsen.

Steenmarters

Steenmarters zijn ook beschermde dieren en kunnen soms overlast veroorzaken door bijvoorbeeld geluidsoverlast of het beschadigen van eigendommen. Als u problemen ondervindt met steenmarters, kunt u het beste contact opnemen met de gemeente, een dierenbeschermingsorganisatie of een gespecialiseerd bedrijf dat zich bezighoudt met plaagdierbestrijding. Zij kunnen u adviseren over mogelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van marterschermen om toegang tot gebouwen te voorkomen of het plaatsen van specifieke verjagingsmiddelen.

Steenmarter in je auto

Steenmarters kruipen graag via de onderkant van een auto de motorruimte binnen en kunnen daar voor vraatschade aan kabels, leidingen of isolatiemateriaal zorgen. Nieuwere auto’s zijn vaak wat beter afgesloten, waardoor de dieren minder makkelijk toegang tot de motor hebben. De ruimte onder een motorkap biedt een veilige schuilplek doordat het een kleine, verstopte ruimte is. Bovendien zijn steenmarters gewoon erg nieuwsgierige dieren die graag op onderzoek uitgaan om alle mogelijke schuilplekken te ontdekken. Het onderzoeken van en knagen aan wat zachtere, bewegelijke onderdelen zoals kabels en isolatiemateriaal komt vooral bij jonge dieren waarschijnlijk uit een bepaalde speelsheid voort.

Het is verboden om de vleermuizen en steen marters te vangen, verjagen, verontrusten, doden of te verwonden.

Informatie over wat u zelf kunt doen, leest u op de website over steenmarters en de website over vleermuizen.