Vleermuizen en steenmarters

Ondervindt u overlast of schade van een steenmarter of vleermuis? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing om schade te beperken en verdere overlast te voorkomen. Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten en steenmarters zijn namelijk beschermde diersoorten. In de Wet natuurbescherming staat onder meer dat beschermde dieren niet gevangen, verwond, gedood, of verontrust mogen worden.

Informatie over wat u zelf kunt doen, leest u op de website over steenmarters en de website over vleermuizen.