Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Dieren in en om het huis

Heeft u overlast van plaagdieren op eigen terrein, dan kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen. Voor advies kunt u ook terecht bij  de Vraag- en Antwoord-service van het KAD (Kennis en Adviescentrum Dierplagen). Hou er rekening mee dat dit advies niet gratis is.

 • Eikenprocessierups

  Als u overlast heeft van een nest van de eikenprocessierups in de openbare ruimte, kunt u online een melding doen.

 • Bladluis en honingdauw

  In de zomer kunnen sommige bomen last hebben van bladluis. Daardoor kunnen ze gaan druipen en een zwarte aanslag veroorzaken.

 • Nestkastjes voor vogels

  Vogels eten eikenprocessierupsen. U mag nestkastjes in bomen van de gemeente hangen.

 • Ratten en muizen

  U kunt de aanwezigheid van ratten en muizen niet voorkomen, maar wel beperken. Enkele tips vindt u hier.

 • Vleermuizen en steenmarters

  Vleermuizen en steenmarters zijn beschermde diersoorten. Ondervindt u overlast of schade van een steenmarter of vleermuis? Neem dan contact met ons op.