Dieren in en om het huis

Heeft u overlast van plaagdieren op eigen terrein, dan kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen. Voor advies kunt u ook terecht bij  de Vraag- en Antwoord-service van het KAD (Kennis en Adviescentrum Dierplagen). Hou er rekening mee dat dit advies niet gratis is.

 • Eikenprocessierups

  Als u overlast heeft van een nest van de eikenprocessierups in de openbare ruimte, kunt u online een melding doen.

 • Bladluis en honingdauw

  In de zomer kunnen sommige bomen last hebben van bladluis. Daardoor kunnen ze gaan druipen en een zwarte aanslag veroorzaken.

 • Nestkastjes voor vogels

  Vogels eten eikenprocessierupsen. U mag nestkastjes in bomen van de gemeente hangen.

 • Ratten en muizen

  U kunt de aanwezigheid van ratten en muizen niet voorkomen, maar wel beperken. Enkele tips vindt u hier.

 • Vleermuizen en steenmarters

  Vleermuizen en steenmarters zijn beschermde diersoorten. Ondervindt u overlast of schade van een steenmarter of vleermuis? Neem dan contact met ons op.