Eikenprocessierups

Elk jaar komt de eikenprocessierups voor in de gemeente Bernheze. De rups geeft overlast van mei tot half augustus. De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes in eikenbomen. Vanaf half april komen de eitjes uit en beginnen de rupsen van de blaadjes te eten. Ze hebben dan nog geen haren die overlast veroorzaken. Deze komen pas vanaf halverwege mei. We bestrijden als gemeente geen eikenprocessierupsen, maar we proberen we de overlast zo veel mogelijk te beperken, door de rupsen te bestrijden op locaties waar deze voor ernstige overlast kunnen zorgen

Melden

Als u overlast heeft van een nest van de eikenprocessierups in de openbare ruimte, kunt u online een melding doen.

Melden eikenprocessierups

Preventie

Begin mei gaan we de eikenprocessierups preventief bestrijden. Dat betekent dat we ruim 6000 eiken in de gemeente met een biologisch bacteriepreparaat (Xentari) behandelen. Dat doen we op plekken waar veel mensen zijn of passeren zoals scholen en doorgaande fiets- en wandelroutes.

Omdat het middel ook andere rupsen doodt, moeten we zorgvuldig overwegen waar we het middel toepassen. Op plaatsen waar beschermde vlindersoorten voorkomen mogen we niet spuiten. We houden daarvoor de informatie van de Vlinderstichting aan.

Nesten verwijderen

Voor het weghalen van nesten gebruiken we 2 zuigwagens. De ene werkt 5 dagen per week de lijst met ontvangen meldingen af. De andere komt een paar dagen per week langs locaties waar uitzonderlijk veel overlast wordt gemeld en waar veel (kwetsbare) mensen zijn.

Biodiversiteit

De beste bestrijding van de eikenprocessierups doen we door de balans tussen het voedselaanbod (de rupsen) en hun natuurlijke vijanden (insecten en vogels die de rupsen eten) in balans te brengen. Dit doen we door het aanplanten van bloembollen en bloemenmengsel die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. Op plekken waar we deze hebben aangeplant stoppen we met het spuiten om de natuur de kans te geven zich te herstellen. Ook laten we oude nesten met dode rupsen zoveel mogelijk hangen, deze oude nesten zitten vol met larven en eitjes van insecten die zich tegoed doen aan de eikenprocessierups.

Ook kunt als inwoner zelf een steentje bijdragen door bijvoorbeeld nestkastjes op te hangen. Doe dit bij voorkeur niet in de eikenbomen zelf. Nestkastjes worden ook door de eikenprocessierups vaak gebruikt om in te schuilen.

Nesten verwijderen - wanneer wel

 • We zuigen alleen nesten op, geen losse rupsen. Het kan dan namelijk ook om andere rupsen gaan.
 • Het nest zit in eikenbomen van de gemeente, in de openbare ruimte (niet op eigen grond).
 • Het nest zit op een plek binnen de bebouwde kom waar veel mensen zijn of passeren en/of waar kwetsbare groepen zijn.
 • Het nest zit in eikenbomen langs wegen met veel fiets- en wandelverkeer (doorgaand fiets- en wandelverkeer, geen recreatieve routes).
 • Er is een grote kans dat u zelf hinder krijgt van de rupsen.

Nesten verwijderen - wanneer niet

 • Het nest bevindt zich in een bos.
 • Het nest bevindt zich aan een zandweg waar geen woningen staan.
 • Het nest bevindt zich aan een weg waar bijna alleen auto’s rijden.
 • Het nest bevindt zich langs een recreatieve fiets- of wandelroute.
 • Het nest is vanaf de openbare weg niet bereikbaar voor de zuigwagen.
 • Het nest hangt te hoog (hoger dan 8 meter).
 • Het nest bevindt zich op particulier terrein. U kunt in dat geval zelf een aannemer inschakelen, bijvoorbeeld een erkend hovenierbedrijf

Nestkastjes in bomen van de gemeente

Vogels zijn een natuurvriendelijk middel om de eikenprocessierups te bestrijden. U mag nestkastjes in bomen van de gemeente hangen. Spelregels en tips voor nestkastjes..

Neem zelf geen andere maatregelen tegen de rups, zoals plakfolie. Het helpt niet, het is slecht voor het milieu en juist de vogels die ons helpen om de rups te bestrijden kunnen er het slachtoffer van worden.

Meer informatie

Alles over, voor en tegen de eikenprocessierups vindt u op www.rupsen.info.