Eikenprocessierups

Elk jaar komt de eikenprocessierups voor in de gemeente Bernheze. De rups geeft overlast van ongeveer mei tot half augustus. De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes in eikenbomen.

Melden

Als u overlast heeft van een nest van de eikenprocessierups in de openbare ruimte, kunt u online een melding doen.

Melden eikenprocessierups

Aanpak 2021

Preventie

Eind april en mei hebben we de eikenprocessierups preventief bestreden. Dat betekent dat we de helft van de 20.030 zomereiken in de gemeente met een biologisch bacteriepreparaat (Xentari) behandelen. Dat doen we op plekken waar vorig jaar veel meldingen over binnenkwamen. In de tweede ronde komen we langs op plekken waar we overlast verwachten. De nadruk ligt daarbij op locaties binnen de bebouwde kom waar veel mensen zijn of passeren en/of waar kwetsbare groepen zijn en langs doorgaande fiets- en wandelroutes.

Omdat het middel ook andere rupsen doodt, moeten we zorgvuldig overwegen waar we het middel toepassen. Op plaatsen waar beschermde vlindersoorten voorkomen mogen we niet spuiten. We houden daarvoor de informatie van de Vlinderstichting aan.

Nesten verwijderen

Voor het weghalen van nesten gebruiken we 2 zuigwagens. De ene werkt 5 dagen per week de lijst met ontvangen meldingen af. De andere komt een paar dagen per week langs locaties waar uitzonderlijk veel overlast wordt gemeld en waar veel (kwetsbare) mensen zijn.

Biodiversiteit

We zetten ons voor de langere termijn in voor biodiversiteit. Hiervoor treffen we al verschillende maatregelen, zoals een ecologisch maaibeleid, diversiteit in het bomenbestand en meer variatie in lanen en bermen. Op korte termijn is hiervan helaas nog weinig resultaat te verwachten.

Nesten verwijderen - wanneer wel

 • We zuigen alleen nesten op, geen losse rupsen. Het kan dan namelijk ook om andere rupsen gaan.
 • Het nest zit in eikenbomen van de gemeente, in de openbare ruimte (niet op eigen grond).
 • Het nest zit op een plek binnen de bebouwde kom waar veel mensen zijn of passeren en/of waar kwetsbare groepen zijn.
 • Het nest zit in eikenbomen langs wegen met veel fiets- en wandelverkeer (doorgaand fiets- en wandelverkeer, geen recreatieve routes).
 • Er is een grote kans dat u zelf hinder krijgt van de rupsen.

Nesten verwijderen - wanneer niet

 • Het nest bevindt zich in een bos.
 • Het nest bevindt zich aan een zandweg waar geen woningen staan.
 • Het nest bevindt zich aan een weg waar bijna alleen auto’s rijden.
 • Het nest bevindt zich langs een recreatieve fiets- of wandelroute.
 • Het nest is vanaf de openbare weg niet bereikbaar voor de zuigwagen.
 • Het nest hangt te hoog (hoger dan 8 meter).
 • Het nest bevindt zich op particulier terrein. U kunt in dat geval zelf een aannemer inschakelen, bijvoorbeeld een erkend hovenierbedrijf.

Nestkastjes in bomen van de gemeente

Vogels zijn een natuurvriendelijk middel om de eikenprocessierups te bestrijden. U mag nestkastjes in bomen van de gemeente hangen. Spelregels en tips voor nestkastjes..

Neem zelf geen andere maatregelen tegen de rups, zoals plakfolie. Het helpt niet, het is slecht voor het milieu en juist de vogels die ons helpen om de rups te bestrijden kunnen er het slachtoffer van worden.

Meer informatie

Alles over, voor en tegen de eikenprocessierups vindt u op www.rupsen.info.