Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Inzage verleende vergunningen

Wilt u inzage in een verleende omgevingsvergunning?

Opvragen

Inzage in een vergunning kan alleen via een afspraak. U komt dan in het gemeentehuis de vergunning inzien.

Afspraak maken

Nog niet onherroepelijke vergunningen

Nog niet onherroepelijke vergunningen zijn vergunningen die wel zijn verleend, maar waartegen nog bezwaar en/of beroep kan worden gemaakt. Voor inzage van een nog niet onherroepelijke vergunning kunt u bellen met de gemeente via 0412-45 88 88.