Telefoonstoring 09-07-2019

Er is een storing met ons telefoonnummer 14 0412. Als u ons wilt bellen, gebruik dan het telefoonnummer 0412 - 45 88 88. Deze melding verdwijnt als de storing is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Inzage verleende vergunningen

Wilt u inzage in een verleende omgevingsvergunning?

Opvragen

Inzage in een vergunning kan alleen via een afspraak. U komt dan in het gemeentehuis de vergunning inzien.

Afspraak maken

Prijs

A4: € 0,20
A3: € 0,20
A2 en groter: € 14,15

U kunt hiervoor op het gemeentehuis pinnen.

Nog niet onherroepelijke vergunningen

Nog niet onherroepelijke vergunningen zijn vergunningen die wel zijn verleend, maar waartegen nog bezwaar en/of beroep kan worden gemaakt. Voor inzage van een nog niet onherroepelijke vergunning kunt u bellen met de gemeente via 14 0412.