Inzage omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning

Inzage in een aangevraagde vergunning (inclusief bijbehorende tekeningen en plattegronden) kan alleen via een afspraak. U kunt in het gemeentehuis de vergunning inzien. Bel voor een afspraak naar 0412-45 88 88.

Een aanvraag moet inhoudelijk nog beoordeeld worden. Het plan kan er bij besluitvorming  anders uit komen te zien. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar en/of beroep worden gemaakt.

Besluit omgevingsvergunning

Als een plan inhoudelijk beoordeeld is wordt er een besluit genomen door de gemeente. Dit besluit wordt gepubliceerd in De Mooi Bernheze Krant en op overheid.nl. Wilt u de stukken inzien dan kunt u telefonisch een afspraak maken via 0412-45 88 88.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar indienen. Als er geen bezwaar is ingediend is de vergunning onherroepelijk en kan gestart worden met de bouwwerkzaamheden en/of worden gebruikt.