Inzage verleende vergunningen

Wilt u inzage in een verleende omgevingsvergunning?

Opvragen

Inzage in een vergunning kan alleen via een afspraak. U komt dan in het gemeentehuis de vergunning inzien. Bel voor een afspraak naar 0412-45 88 88.

Nog niet onherroepelijke vergunningen

Nog niet onherroepelijke vergunningen zijn vergunningen die wel zijn verleend, maar waartegen nog bezwaar en/of beroep kan worden gemaakt. Voor inzage van een nog niet onherroepelijke vergunning kunt u bellen met de gemeente via 0412-45 88 88.