Vergunningen en meldingen

  • Omgevingsvergunning

    Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning

  • Inzage verleende vergunningen

    Wilt u een vergunning inzien? Maak dan een afspraak