Vergunningen en meldingen

  • Omgevingsvergunning

    Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd

  • Inzage verleende vergunningen

    Wilt u een vergunning of een aanvraag inzien? Maak dan een afspraak