Vergunningen en meldingen

  • Omgevingsvergunning

    Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd

  • Inzage verleende vergunningen

    Wilt u een vergunning of een aanvraag inzien? Maak dan een afspraak

  • Vergunningencheck

    Twijfelt u of een (ver)(bouw)plan rechtstreeks past binnen de regels van het bestemmingsplan? U kunt dan een vergunningencheck uitvoeren via het Omgevingsloket of bij gemeente Bernheze.