Kinderen

In Nederland mogen kinderen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Ze zijn leerplichtig tussen de 5 en 16 jaar. Kinderen van 13 jaar en ouder gaan meestal naar een school, het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld vmbo onderwijs (vmbo), havo of vwo. U moet uw kind bij verhuizing naar Nederland zelf direct in te schrijven op een school.

 • Kinderopvang (0-4 jaar)
  In veel culturen is het gebruikelijk dat familieleden voor uw kind zorgen als u daar zelf niet toe in staat bent, bijvoorbeeld wanneer u aan het werk bent. In Nederland gebeurt dit ook maar wordt er ook gebruik gemaakt van de kinderopvang. Hieronder wordt kort uitgelegd wat dit inhoudt. 
 • Peuterspeelzaal
  Een peuterspeelzaal is een schoolachtige omgeving waar jonge kinderen van twee of drie jaar onder begeleiding van één of twee volwassenen enkele uren per week kunnen doorbrengen.
 • Kinderdagverblijf (dagopvang)
  Een kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen verlaten het kinderdagverblijf als ze naar de basisschool gaan. Het is bedoeld voor kinderen van wie de ouders betaald werk hebben of andere verplichtingen hebben. De ouders bepalen zelf hoe vaak een kind naar de opvang gaat.
 • Buitenschoolse opvang (BSO)
  BSO is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De BSO is er voor, tijdens en na schooltijd. BSO's bieden ook opvang op inzetdagen en tijdens schoolvakanties.

Hier vindt u een overzicht van alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in Bernheze.

Basisschool (4-12 jaar)

Kinderen kunnen vanaf hun vierde naar de basisschool. Er zijn acht jaar niveaus in de basisschool, groep 1 tot en met 8. De meeste ouders zoeken een basisschool voor hun kind als het drie jaar oud is. Hier vindt u een overzicht van alle basisscholen (A tot en met K) in onze gemeente. U bent vrij om te beslissen welke basisschool u geschikt vindt. Dit mag ook een andere school zijn (buiten de gemeente).

Voortgezet onderwijs (vanaf 12 jaar)

Na de basisschool gaan de kinderen naar de middelbare school. Het voortgezet onderwijs kent verschillende niveaus: vmbo, havo en vwo. Afhankelijk van de kennis van het kind wordt dit niveau vastgesteld. Een lijst van alle middelbare scholen in Bernheze vindt u hier (L en M). Het is gebruikelijk om ook buiten de gemeentegrenzen te kijken, ook hier bent u weer vrij om te kijken welke school aansluit bij uw kind.