Melding langer alcohol schenken en ontheffing alcohol schenken niet-commerciële horeca

Wilt u afwijken van de schenktijden alcohol of een bijeenkomst organiseren? Dan moet u een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Prijs

Het indienen van een melding is gratis. Het aanvragen van een ontheffing kost € 48,45

In de Algemene Plaatselijke Verordening zijn regels over paracommercie opgenomen. Deze regels gaan over schenktijden, en particuliere bijeenkomsten (zowel van personen die wel als van personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van uw vereniging of stichting betrokken zijn).

Schenktijden alcohol

Als vereniging of stichting mag u één uur voor start en twee uur na afloop van een activiteit alcohol schenken. U mag 6 keer per jaar buiten deze schenktijden alcohol schenken. Het moet dan gaan om gelegenheden die passen bij het doel van uw vereniging of stichting, zoals dat in de statuten is vastgelegd. Bijvoorbeeld een jubileum, vrijwilligersavond, kampioenschap of afsluiting van het seizoen.

Bijeenkomsten die geen relatie hebben met uw stichting/vereniging

Hoofdregel is dat particuliere bijeenkomsten en bijeenkomsten van personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van uw vereniging of stichting betrokken zijn, niet zijn toegestaan. U kunt alleen van de ontheffingsmogelijkheid gebruik maken als in de dorpskern geen commerciële horecagelegenheid is waar de bijeenkomst kan plaatsvinden;

de bijeenkomst door en voor inwoners van de dorpskern wordt georganiseerd;
u als niet-commerciële rechtspersoon afspraken maakt met de commerciële horeca over de bijeenkomst.

Aanvragen of melding doen

Met de online vergunningchecker kunt u bekijken of u een ontheffing moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt hiermee ook direct een aanvraag of melding bij de gemeente indienen.

U moet acht weken vóór de bijeenkomst uw aanvraag of melding ingediend hebben.

Regels

In de Algemene Plaatselijke Verordening zijn regels over paracommercie opgenomen. Deze regels gaan over schenktijden, en particuliere bijeenkomsten (zowel van personen die wel als van personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van uw vereniging of stichting betrokken zijn).

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar horeca@bernheze.org. U kunt ook bellen naar 0412 - 45 88 88.