Alcohol schenken niet-commerciële horeca

Wilt u afwijken van de schenktijden of een bijeenkomst organiseren? Dan moet u een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Prijs

€ 44,65

In de Algemene Plaatselijke Verordening zijn regels over paracommercie opgenomen. Deze regels gaan over  schenktijden, en particuliere bijeenkomsten (zowel van personen die wel als van personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van uw vereniging of stichting betrokken zijn).

Schenktijden

Als vereniging of stichting mag u één uur voor start en twee uur na afloop van een activiteit alcohol schenken. U mag 6 keer per jaar buiten deze schenktijden alcohol schenken. Het moet dan gaan om gelegenheden die passen bij het doel van uw vereniging of stichting, zoals dat in de statuten is vastgelegd. Bijvoorbeeld een jubileum, vrijwilligersavond, kampioenschap of afsluiting van het seizoen.

Melden

U moet drie weken voor de bijzondere gelegenheid in een mail aan gemeente@bernheze.org een melding doen bij de burgemeester. De melding moet de volgende gegevens bevatten:

  • locatie van de bijzondere gelegenheid;
  • datum van de bijzondere gelegenheid;
  • begin- en eindtijd van de bijzondere gelegenheid;
  • soort activiteit;
  • hoe u de omwonenden op de hoogte stelt van de activiteit.

Bijeenkomsten die geen relatie hebben met uw stichting/vereniging

Hoofdregel is dat particuliere bijeenkomsten en bijeenkomsten van personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van uw vereniging of stichting betrokken zijn, niet zijn toegestaan. U kunt alleen van de ontheffingsmogelijkheid gebruikmaken als in de dorpskern geen commerciële horecagelegenheid is waar de bijeenkomst kan plaatsvinden;

  • de bijeenkomst door en voor inwoners van de dorpskern wordt georganiseerd;
  • u als niet-commerciële rechtspersoon afspraken maakt met de commerciële horeca over de bijeenkomst.

Aanvragen

U moet acht weken voor de bijeenkomst schriftelijk een ontheffing aanvragen. Deze kunt u indienen bij de gemeente Bernheze, Team VTHV (Vergunning, Toezicht, Handhaving en Veiligheid).