Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning heeft u nodig als u een non-alcoholische horecagelegenheid wilt starten, wijzigen of overnemen. Ook het bijbehorende terras hoort bij de inrichting.

Wilt u alcoholische dranken schenken of verkopen, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig

Aanvragen vergunning

Als u plannen hebt om een non-alcoholische horecazaak over te nemen of te starten, dan kunt u een afspraak maken. U krijgt dan alle formulieren en uitleg.

Zodra u de gevraagde documenten hebt, maakt u een vervolgafspraak om de aanvraag voor een exploitatievergunning en/of terrasvergunning in te dienen.

In de tussentijd  controleert de gemeente de documenten die u hebt aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan worden altijd gescreend bij politie en justitie.

Prijs

De aanvraag van een exploitatievergunning kost € 490,25.

Beslistermijn

Als de aanvraag incl. bijlagen compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een besluit. De gemeente probeert de vergunning zo snel mogelijk af te geven. U kunt daar als ondernemer zelf invloed op uitoefenen door de aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen.

Regels

De regels voor een exploitatievergunning vindt u in: