Ontheffing sluitingstijden horecabedrijven

Als u uw horecabedrijf langer open wilt houden dan volgens de algemene plaatselijke verordening is toegestaan, heeft u een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven nodig. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: hotel, restaurant, café, cafetaria, kantine van een sportvereniging of cultureel centrum.

De wettelijk bepaalde sluitingstijden voor horecabedrijven zijn:

  • Horeca: Maandag tot en met vrijdag: tussen 2.00 en 6.00 uur. Zaterdag en zondag: tussen 3.00 en 6.00 uur.
  • Droge horeca (snackbar, cafetaria): Maandag tot en met zondag: tussen 02.30 en 6.00 uur.
  • Paracommercie (kantine sportinrichtingen, dorpshuizen enz.): Gesloten gedurende de tijd gelegen tussen 2 uur na en 2 uur voor het gebruik volgens de bestemming van de locatie.

Prijs

Het aanvragen van een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven kost € 29,90.

Aanvragen

Wilt u een ontheffing van de sluitingstijden aanvragen, dan schrijft u een brief naar de gemeente Bernheze, Team VTHV (Vergunning, Toezicht, Handhaving en Veiligheid). Hierin vermeldt u:

  • naam, adres en (mobiele) telefoonnummer van de aanvrager;
  • naam en adres van het horecabedrijf;
  • datum of data waarop u langer geopend wilt zijn;
  • reden waarom u langer geopend wilt zijn.

U moet uw aanvraag tenminste 8 weken voor de (eerste) datum waarop u langer open wilt zijn indienen.

Regels

Regels over de sluitingstijden voor horecabedrijven staan in de algemene plaatselijke verordening, artikel 2:11.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.