Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Ontheffing sluitingstijden horecabedrijven

Als u uw horecabedrijf langer open wilt houden dan volgens de algemene plaatselijke verordening is toegestaan, heeft u een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven nodig. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: hotel, restaurant, café, cafetaria, kantine van een sportvereniging of cultureel centrum.

De wettelijk bepaalde sluitingstijden voor horecabedrijven zijn:

  • Horeca: Maandag tot en met vrijdag: tussen 2.00 en 6.00 uur. Zaterdag en zondag: tussen 3.00 en 6.00 uur.
  • Droge horeca (snackbar, cafetaria): Maandag tot en met zondag: tussen 02.30 en 6.00 uur.
  • Paracommercie (kantine sportinrichtingen, dorpshuizen enz.): Gesloten gedurende de tijd gelegen tussen 2 uur na en 2 uur voor het gebruik volgens de bestemming van de locatie.

Prijs

Het aanvragen van een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven kost € 28,20.

Aanvragen

Wilt u een ontheffing van de sluitingstijden aanvragen, dan schrijft u een brief naar de gemeente Bernheze, team Vergunningen en grondzaken. Hierin vermeldt u:

  • naam, adres en (mobiele) telefoonnummer van de aanvrager;
  • naam en adres van het horecabedrijf;
  • datum of data waarop u langer geopend wilt zijn;
  • reden waarom u langer geopend wilt zijn.

U moet uw aanvraag tenminste 8 weken voor de (eerste) datum waarop u langer open wilt zijn indienen.

Regels

Regels over de sluitingstijden voor horecabedrijven staan in de algemene plaatselijke verordening, artikel 2:29.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.