Aanwezigheidsvergunning speelautomaat

Als u een kansspelautomaat of speelautomaat in uw horecagelegenheid wilt plaatsen, dan hebt u een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten nodig.

Prijs

Het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten kost:

  • voor een periode van 12 maanden voor 1 kansspelautomaat: € 56,50
  • voor een periode van 12 maanden voor 2 kansspelautomaten: € 90,60
  • voor 1 kansspelautomaat. De vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of onbepaalde tijd: € 226,50
  • voor 2 kansspelautomaten. De vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of onbepaalde tijd: € 662,50

Voorwaarden

In uw bedrijf mag u alleen automaten plaatsen die eigendom zijn van iemand met een geldige exploitatievergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Horecabedrijven moeten verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een geldige alcoholvergunning of u bent ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca.
  • Uw bedrijf is een zogenaamde hoogdrempelige inrichting. Dit is een bedrijf met geldige alcoholvergunning, waar het café- en restaurantbezoek op zichzelf staat. In het bedrijf is geen sprake van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend (zoals wel het geval is bij een bowlingcentrum) en waar activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. Voorbeelden van hoogdrempelige inrichtingen zijn een café, bar, nachtclub of restaurant.

Aanvragen

Met de online vergunningchecker kunt u bekijken of u een vergunning moet aanvragen. U kunt hiermee ook direct een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning speelautomaat bij de gemeente indienen.

Let op: de vergunning wordt verleend aan de ondernemer. Als er een nieuwe ondernemer in het bedrijf komt, vervalt de vergunning.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Regels

De regels voor een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten vindt u in:

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar horeca@bernheze.org. U kunt ook bellen naar 0412 - 45 88 88.