Kansspelautomaten

Als u een kansspelautomaat in uw horecagelegenheid wilt plaatsen, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.

Prijs

Het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten kost:

  • voor een periode van 12 maanden voor 1 kansspelautomaat: € 58,85
  • voor een periode van 12 maanden voor 2 kansspelautomaten: € 82,25
  • voor 1 kansspelautomaat. De vergunning geldt voor een periode van 3 jaar: € 176,50
  • voor 2 kansspelautomaten. De vergunning geldt voor een periode van 3 jaar: € 240,10

Voorwaarden

In uw bedrijf mag u alleen automaten plaatsen die eigendom zijn van iemand met een geldige exploitatievergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Horecabedrijven moeten verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een geldige drank- en horecavergunning of u bent ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca.
  • Uw bedrijf is een zogenaamde hoogdrempelige inrichting. Dit is een bedrijf met geldige alcoholvergunning, waar het café- en restaurantbezoek op zichzelf staat. In het bedrijf is geen sprake van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend (zoals wel het geval is bij een bowlingcentrum) en waar activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. Voorbeelden van hoogdrempelige inrichtingen zijn een café, bar, nachtclub of restaurant.

Aanvragen

Wilt u een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten aanvragen, vult u dan het aanvraagformulier voor vergunning speelautomaten (PDF, 21.9 kB) in en stuur deze naar de gemeente Bernheze.

Naast het formulier overlegt u:

  • een kopie van uw geldige Alcoholvergunning;
  • uw inschrijfnummer bij het Bedrijfschap Horeca;
  • een plattegrond van de inrichting en/of het terras op schaal 1:200: hierop moet duidelijk vermeld worden wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimte zijn. In de tekening moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten, vitrines, etcetera liggen;
  • een kopie van het diploma Sociale Hygiëne van beheerders en bedrijfsleider.

Let op: De vergunning wordt verleend aan de ondernemer. Als er een nieuwe ondernemer in het bedrijf komt, vervalt de vergunning.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Regels

De regels voor een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten vindt u in:

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.