Melding wijziging leidinggevende

U hoeft niet in alle gevallen een (nieuwe) alcoholvergunning aan te vragen. Soms kunt u volstaan met het doen van een melding.

Melding doen

Als er een nieuwe leidinggevende komt, dan moet het zogenaamde 'aanhangsel bij de alcoholvergunning' worden gewijzigd. Deze melding kan u doen via de tegels in de online vergunningchecker.

Prijs

Het aanvragen van een alcoholvergunning kost € 47,05

Voorwaarden

Iedere leidinggevende moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud;
  • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne;
  • De leidinggevende staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag. Dat betekent dat iemand niet in aanraking mag zijn of zijn geweest met politie of justitie. Wij doen navraag bij politie en justitie.

Procedure

Nadat wij uw melding hebben ontvangen, mag de leidinggevende direct aan de slag. De gemeente toetst de melding aan de voorwaarden. Als de melding hier niet aan voldoet, dan krijgt u hiervan bericht. De leidinggevende mag dan niet meer functioneren als leidinggevende.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken of u een alcoholvergunning krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op stukken van uw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet.

Regels

Ga naar de website van Overheid.nl voor de Alcoholwet.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar horeca@bernheze.org. U kunt ook bellen naar 0412-45 88 88.