Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras opstellen, dan hebt u een terrasvergunning nodig.

Prijs

Het aanvragen van een terrasvergunning kost € 48,45. Daarnaast betaalt u voor het in gebruik nemen van gemeentegrond voor een terras een vergoeding. Het tarief bedraagt € 20,- per m2 per jaar. Voor de paracommerciële instellingen (uitgezonderd de sportverenigingen) wordt een tarief in rekening gebracht van € 12,50 per m2 per jaar. Voor de sportverenigingen wordt geen tarief in rekening gebracht.

Aanvragen

Met de online vergunningchecker kunt u bekijken of u een vergunning moet aanvragen. U kunt hiermee ook direct een aanvraag voor een terrasvergunning bij de gemeente indienen.

U moet de aanvraag tenminste 8 weken voordat u uw terras wilt plaatsen indienen bij het Team VTHV (Vergunning, Toezicht, Handhaving en Veiligheid).

Bij het verlenen van een vergunning wordt gekeken naar de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid in de omgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hinder voor het verkeer.

De terrasvergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken of u een terrasvergunning krijgt.

Regels

De regels voor een terrasvergunning vindt u in:

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar horeca@bernheze.org. U kunt ook bellen naar 0412 - 45 88 88.