Brandveiligheid

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich houden aan het bouwbesluit 2012. Hierin staan de landelijke eisen voor o.a. het brandveilig gebruiken van een bouwwerk. Bij risicovolle soorten gebruik moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aanvragen. Bij minder risicovolle soorten gebruik moet u een gebruiksmelding doen. Gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning of melding nodig is worden door de gemeente regelmatig gecontroleerd op de brandveiligheidseisen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan welke situatie bij u van toepassing is.

Melding brandveilig gebruik

U heeft een melding brandveilig gebruik (gebruiksmelding) nodig wanneer u:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen);
  • een woning kamergewijs gaat verhuren;
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het bouwbesluit 2012 gaat voldoen.

Vergunning brandveilig gebruik

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

  • bedrijfsmatig of op basis van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
  • dagverblijf biedt aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar;
  • dagverblijf biedt aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Kosten

De kosten vindt u in de geldende Legesverordening.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de collega's van team VTHV via telefoonnummer 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org