Brandveiligheid

Bent u eigenaar of huurder van een pand waar meer dan 10 mensen 's nachts verblijven of waar meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig zullen zijn, dan moet u zorgen dat het pand brandveilig is. U moet dan een omgevingsvergunning (voorheen gebruiksvergunning) aanvragen. De omgevingsvergunning geeft voorschriften voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand.

Melding of omgevingsvergunning?

Voor bepaalde gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Denkt u dan aan basisscholen en zorginstellingen. Voor het gebruik van andere bouwwerken volstaat mogelijk alleen een 'melding brandveilig gebruik bouwwerken'. Het kan ook zijn dat er voor uw situatie geen melding- of vergunningplicht nodig is.

Voor meer informatie of het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar aanvragen vergunningen.

Gebruiksmelding

U moet een gebruiksmelding doen wanneer u:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen);
  • een woning kamergewijs gaat verhuren;
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het bouwbesluit 2012 gaat voldoen.

Vergunningplicht

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

  • bedrijfsmatig of op basis van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 4 personen;
  • dagverblijf biedt aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar;
  • dagverblijf biedt aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Bouwbesluit 2012

Sinds 1 april 2012 is het bouwbesluit 2012 van toepassing en zijn de landelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken hierin geregeld. Deze eisen gelden voor alle gebouwen en andere bouwwerken en voor elke vorm van gebruik.