Brandveiligheid

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich houden aan het bouwbesluit 2012 (vanaf 2024 het Bbl). Hierin staan de landelijke eisen voor o.a. het brandveilig gebruiken van een bouwwerk. Vanaf 01-01-2024 komt de omgevingsvergunning brandveilig gebruik te vervallen en geldt dat er enkel nog een melding brandveilig gebruik nodig is. Via het Omgevingsloket kunt u de melding doen.

Melding brandveilig gebruik

In hoofdstuk 6 van het Bbl (gebruik van bouwwerken) staat wanneer een melding brandveilig gebruik (gebruiksmelding) nodig is.

Duur

Binnen vier weken ontvangt u een reactie op de melding.

Kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor een melding.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de collega's van team VTHV via telefoonnummer 0412-45 88 88 of via e-mail bouwenenwonen@bernheze.org