Brandveiligheid

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Bij risicovolle soorten gebruik moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aanvragen. Bij minder risicovolle soorten gebruik moet u een gebruiksmelding doen. Gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning of melding nodig is worden door de gemeente regelmatig gecontroleerd op de brandveiligheidseisen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan welke situatie bij u van toepassing is.

Voor meer informatie of het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar aanvragen vergunningen.

Gebruiksmelding

U moet een gebruiksmelding doen wanneer u:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen);
  • een woning kamergewijs gaat verhuren;
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het bouwbesluit 2012 gaat voldoen.

Vergunningplicht

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

  • bedrijfsmatig of op basis van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
  • dagverblijf biedt aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar;
  • dagverblijf biedt aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Bouwbesluit 2012

Sinds 1 april 2012 is het bouwbesluit 2012 van toepassing en zijn de landelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken hierin geregeld. Deze eisen gelden voor alle gebouwen en andere bouwwerken en voor elke vorm van gebruik.