Collectieve festiviteiten

Als u een festiviteit organiseert in uw horecabedrijf, sociaal cultureel centrum, sporthal of sportcomplex, dan moet u zich houden aan geluidsnormen. Deze geluidsnormen zijn vastgelegd in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het activiteitenbesluit) en artikel 4:4 van de algemene plaatselijke verordening. Als u verwacht dat u de geluidsnormen gaat overschrijden, dan moet u normaal gesproken een kennisgeving incidentele festiviteit indienen bij de gemeente.

Toestemming collectief geregeld voor aantal festiviteiten

Er zijn echter ieder jaar dagen waarop een groot aantal festiviteiten wordt georganiseerd (denk aan Carnaval en Koningsdag). Dit worden collectieve festiviteiten genoemd. Omdat niet alleen u, maar een groot aantal organisatoren hierbij over de geluidsnormen verwacht te gaan, heeft de gemeente de toestemming hiervoor collectief geregeld. U hoeft dan geen kennisgeving incidentele festiviteit in te dienen bij de gemeente.

Collectieve festiviteiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende dagen aangewezen als collectieve festiviteit:

 • De 4 dagen waarop carnaval wordt gevierd
 • De 4 dagen waarop de kermis plaatsvindt
 • Koningsdag
 • Oudejaarsdag

Regels voor openingstijden en geluidsnormen

Tijdens de collectieve festiviteiten gelden de volgende regels voor openingstijden en geluidsnormen:

 • De eindtijd voor extra muziekgeluid in een pand is uiterlijk een half uur voor de vastgestelde sluitingstijden zoals opgenomen in artikel 3:6 van de algemene plaatselijke verordening.
 • Conform de algemene plaatselijke verordening artikel 4:2 gelden de volgende geluidsnormen:
  • niet meer dan 70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur*
  • niet meer dan 65 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur*
  • niet meer dan 60 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur*

*gemeten op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen op een hoogte van 4,5 meter tussen 23.00 uur en 07.00 uur en op een hoogte van 1,5 meter tussen 07.00 uur en 23.00 uur.

Check of u aanvullende vergunningen nodig heeft

Let op: organiseert u een festiviteit, dan heeft u misschien nog meer vergunningen nodig, bijvoorbeeld een evenementenvergunning of een alcoholvergunning. De regeling collectieve festiviteiten voorziet hier niet in, u moet dit nog zelf regelen.

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente via gemeente@bernheze.org of via 0412-45 88 88.