Incidentele festiviteiten

Wilt u een festiviteit organiseren waarbij u verwacht dat u niet aan de geluidsnormen van het activiteitenbesluit en artikel 4:4 van de algemene plaatselijke verordening kunt voldoen, dan meldt u dat bij de gemeente. U kunt dan een ontheffing krijgen om maximaal 6 keer per jaar een festiviteit te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden verruimd. Een voorbeeld van een dergelijk evenement is een optreden met live muziek.

Prijs

De melding van incidentele festiviteit(en) is kosteloos.

Aanvragen

U kunt een kennisgeving indienen met het formulier kennisgeving incidentele festiviteiten (PDF, 20.9 kB). De gemeente moet de melding minimaal 2 weken voor de festiviteit hebben ontvangen.

Evenementenvergunning en kennisgeving incidentele festiviteit

Als u tegelijk met de kennisgeving incidentele festiviteit een evenementenvergunning aanvraagt, geldt voor de kennisgeving voor de incidentele festiviteit dezelfde indieningstermijn als voor de evenementenvergunning. Deze termijn is aanzienlijk langer, namelijk 8 weken.

Collectieve festiviteiten

Als uw festiviteit plaatsvindt op een datum die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als collectieve festiviteit, dan hoeft u geen kennisgeving incidentele festiviteit in te dienen. Meer informatie over collectieve festiviteiten.

Regels

De regels voor een kennisgeving incidentele festiviteiten vindt u in de algemene plaatselijke verordening, artikels 3.6 en 4.3.

De belangrijkste regels zijn:

  • Bij een incidentele festiviteit moet u voldoen aan de volgende geluidnormen:
    • niet meer dan 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur*
    • niet meer dan 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur*
    • niet meer dan 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur*
  • De eindtijd voor extra muziekgeluid in een pand is uiterlijk een half uur voor de vastgestelde sluitingstijden.
  • Ramen en deuren moeten gesloten zijn, u mag wel mensen in- en uitlaten.

*gemeten op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen op een hoogte van 4,5 meter tussen 23.00 en 07.00 uur en op een hoogte van 1,5 meter tussen 07.00 en 23.00 uur.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.