Reizen met kinderen en grenscontroles

Ouders die alleen naar het buitenland reizen met minderjarige kinderen (tot 18 jaar) kunnen te maken krijgen met grenscontroles. Zij moeten dan kunnen aantonen dat zij toestemming hebben van de andere ouder met ouderlijk gezag. Reist het kind alleen of met andere mensen dan de ouders (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennissen), dan moet duidelijk zijn dat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.

Documenten voor reizen met kinderen

Op de website van de Koninklijke Marechaussee vindt u informatie over de documenten die u mee kunt nemen.

Naam van (gewezen) partner in identiteitsbewijs

Als u een nieuw paspoort en/of identiteitskaart aanvraagt, kunt u de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner op laten nemen. Op die manier heeft u dezelfde achternaam als uw kind(eren) op het reisdocument heeft staan. Meer informatie over het aanvragen van een paspoort of een identiteitskaart.

Bewijs dat uw handtekening echt is

De gemeente kan uw handtekening legaliseren op een toestemmingsverklaring voor een reis naar het buitenland. Dit betekent dat de gemeente met een stempel op het document bevestigt dat het uw handtekening is. Meer informatie over het legaliseren van een handtekening.

Controles alleen buiten Schengenlanden

De controles worden niet in alle landen uitgevoerd. Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is geen persoonscontrole, maar naar of vanuit een land buiten dit gebied wel. Het doel van de controle is om ontvoering van kinderen tegen te gaan.