Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een langdurige (meer dan een half jaar) lichamelijke beperking waardoor u met de gebruikelijke hulpmiddelen niet meer dan 100 meter kunt overbruggen? Of bent u voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder? Dan kunt u in beide gevallen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Soorten parkeerkaarten

 • bestuurderskaart, als u zelf een auto bestuurt
 • passagierskaart, als u reist als bijrijder

Aanvragen

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen door het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (PDF, 107.0 kB) in te vullen, per post te versturen en de betaling over te maken.

Prijs

De kosten voor de 1e aanvraag voor de gehandicaptenparkeerkaart zijn € 128,80. Verlengen kost € 29,70. U moet het bedrag overmaken op Bank Nederlandse Gemeenten, rekeningnummer NL38 BNGH 0285 0606 51 onder vermelding van 'GPK' en uw naam. Als de kaart wordt toegewezen, kunt u de kosten terugvragen. In de brief met de toewijzing staat hoe u dat kunt doen. Als u geen gehandicaptenparkeerkaart kunt krijgen, ontvangt u het bedrag niet terug.

Bij de aanvraag hoort een medische keuring. Na de keuring krijgt u van de gemeente bericht of de kaart wordt toegewezen of afgewezen. Wordt de kaart toegewezen? Dan hoort u van ons wanneer u de kaart op kunt komen halen op het gemeentehuis. U moet de kaart dan persoonlijk ondertekenen.

Heeft u vragen, bel met de gemeente via 0412-45 88 88.

Gebruik gehandicaptenparkeerkaart

U mag met de gehandicaptenparkeerkaart

 • parkeren op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;
 • onbeperkt parkeren op plekken waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt;
 • parkeren buiten de parkeervakken in een parkeerschijfzone;
 • maximaal drie uur met parkeerschijf parkeren langs een gele onderbroken streep;
 • maximaal drie uur met parkeerschijf parkeren buiten de parkeervakken in een woon- of winkelerf;
 • maximaal drie uur met parkeerschijf parkeren op plekken door een parkeerverbod voor anderen verboden is.

Bestuurderskaart

De bestuurderskaart is een gehandicaptenparkeerkaart voor u als bestuurder van een motorvoertuig met meer dan twee wielen of een brommobiel. U kunt alleen een bestuurderskaart krijgen als u een (bromfiets)rijbewijs heeft.

Passagierskaart

De passagierskaart is voor een passagier van een motorvoertuig met meer dan twee wielen of een brommobiel. U kunt alleen een passagierskaart krijgen als u voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de bestuurder.

Wanneer kunt u een gehandicaptenparkeerkaart krijgen

Om een gehandicaptenparkeerkaart te krijgen moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen.

 • U heeft een aantoonbare beperking van langdurige aard (ten minste 6 maanden), waardoor u - met de gebruikelijke hulpmiddelen - niet in staat bent om meer dan 100 meter aan een stuk te voet te lopen.
 • U bent permanent rolstoelgebonden.
 • U heeft een ernstige beperking, (geen loopbeperking) en u voldoet aan de voorwaarden om een bestuurders- of passagierskaart te krijgen.

Al eerder een gehandicaptenparkeerkaart gehad?

De gemeente kan besluiten dat een nieuwe medische keuring niet nodig is als duidelijk is dat u nog voldoet aan de voorwaarden.

Afgifte en geldigheid

U krijgt maar één gehandicaptenparkeerkaart, ook als u recht heeft op zowel een bestuurderskaart (B) als een passagierskaart (P).
De kaart is 5 jaar geldig. De gemeente kan de geldigheidsduur verkorten als bijvoorbeeld al bij de aanvraag duidelijk is dat u de kaart geen 5 jaar nodig heeft.

Inleveren ongeldige kaart

Als uw gehandicaptenparkeerkaart niet meer geldig is, moet u die zo snel mogelijk inleveren bij de gemeente.

Verhuizing

Als u naar een andere gemeente verhuist blijft uw gehandicaptenparkeerkaart gewoon geldig.