Begeleiding

Heeft u door ziekte of een beperking problemen met het indelen van uw dag en/of het organiseren van dagelijkse activiteiten? Of heeft u problemen met het deelnemen aan activiteiten of ontmoeten van mensen? Of raakt uw mantelzorger overbelast? Vraag dan familie, vrienden of buren om hulp. Ook zijn er organisaties in uw buurt die u kunnen helpen. Lukt dit niet? Dan kan de gemeente u mogelijk helpen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie over de Wmo.

Soorten begeleiding

Er zijn 3 soorten begeleiding:

  • Individuele begeleiding
  • Gespecialiseerde dagbesteding
  • Kortdurend verblijf

Jeugdwet voor kinderen tot 18 jaar

Wilt u begeleiding aanvragen voor kinderen tot 18 jaar? Kijk dan op de pagina Jeugdhulp.

Hulp die u zelf regelt

Lukt het niet om hulp te regelen in uw sociale netwerk, dan kunt u contact opnemen met:

Hulp die de gemeente regelt

Heeft u begeleiding nodig? Dan kan de gemeente u mogelijk helpen.

Individuele begeleiding

  • Hulp bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren
  • Ontlasten van de mantelzorger
  • Ondersteuning bij dagstructuur en regievoering

Gespecialiseerde dagbesteding

  • Hulp bij een zinvolle invulling van uw dag
  • Ontlasten van de mantelzorger

Kortdurend verblijf

  • Uit logeren
  • Ontlasten van de mantelzorger

Begeleiding aanvragen

Wilt u individuele begeleiding, gespecialiseerde ondersteuning of kortdurend verblijf aanvragen?
Doe een Wmo-melding.

U kunt ook bellen naar de gemeente: 0412-45 88 88.

Begeleiding via PGB

U kunt er ook voor kiezen om individuele ondersteuning via een persoonsgebonden budget (PGB) zelf te regelen. De hoogte van het PGB is afhankelijk van welke zorgverlener u kiest. Lees meer over de voorwaarden voor het PGB.