Gehandicaptenparkeerkaart

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u:

 • meer dan zes maanden een loopbeperking heeft én
 • ook met hulpmiddelen niet meer dan 100 meter kunt lopen

of

 • voor vervoer van deur tot deur afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder.

Soorten parkeerkaarten

 • bestuurderskaart (B), als u zelf een auto bestuurt
 • passagierskaart (P), als u meerijdt als bijrijder

Komt u in aanmerking voor zowel een bestuurderskaart (B) als een passagierskaart (P)? Dan krijgt u één kaart waarop de B en de P vermeld staan.

Voorwaarden

 • U kunt een gehandicaptenparkeerkaart krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Bestuurderskaart

 • u heeft een lichamelijke beperking en kunt ook met hulpmiddelen niet meer dan 100 meter lopen, of
 • u heeft buitenshuis altijd een rolstoel nodig, of
 • u heeft een ernstige beperking (anders dan een loopbeperking).

Passagierskaart

 • u voldoet aan de criteria voor een bestuurderskaart, en
 • u bent voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van begeleiding door een bestuurder

en/of permanent rolstoelgebonden bent.

Prijs

 • De 1e aanvraag voor de gehandicaptenparkeerkaart kost € 144,95
 • Een verzoek tot verlengen kost € 33,35
 • U moet het bedrag overmaken op Bank Nederlandse Gemeenten, rekeningnummer NL38 BNGH 0285 0606 51 onder vermelding van GPK, en uw naam.
 • Na ontvangst van het aanvraagformulier én de betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Bij toekenning van de parkeerkaart kunt u de kosten terugvragen. In de toekenningsbeschikking wordt dit verder toegelicht. Let op: Wordt uw aanvraag negatief beoordeeld? Dan krijgt u de kosten niet terug.

Medische keuring

Bij de eerste aanvraag is een medische keuring verplicht. Onze medisch adviseur Stichting SAP nodigt u hiervoor uit. Een arts beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Daarna laat Stichting SAP de gemeente weten of u aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart voldoet.

Al eerder een gehandicaptenparkeerkaart gehad?

Voldoet u nog aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart? Dan kan de gemeente besluiten dat een nieuwe medische keuring niet nodig is.

Aanvragen

 • Download het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (PDF, 83.7 kB) of vraag dit telefonisch aan bij de gemeente via 0412-45 88 88.
 • U stuurt het formulier ingevuld en ondertekend en met één pasfoto terug naar de gemeente, antwoordnummer 6003, 5384 ZX Heesch.
 • Maak de betaling over naar de gemeente. U moet het bedrag overmaken naar de Bank Nederlandse Gemeenten, rekeningnummer NL38 BNGH 0285 0606 51. Vermeld bij de overschrijving uw naam en ‘GPK’.
 • Na ontvangst van het aanvraagformulier en de betaling nemen wij uw verzoek in behandeling.

Besluit

U krijgt binnen 6 weken na uw aanvraag bericht van de gemeente of de kaart wel of niet wordt toegewezen.

Kaart ophalen

Als de kaart wordt toegewezen hoort u van ons wanneer u de kaart kunt komen ophalen. U moet de kaart zelf komen ondertekenen.

Gebruik gehandicaptenparkeerkaart

U mag met de gehandicaptenparkeerkaart in heel Nederland:

 • parkeren op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;
 • onbeperkt parkeren op plekken waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt;
 • parkeren buiten de parkeervakken in een parkeerschijfzone;
 • maximaal drie uur met parkeerschijf parkeren langs een gele onderbroken streep;
 • maximaal drie uur met parkeerschijf parkeren buiten de parkeervakken in een woon- of winkelerf;
 • maximaal drie uur met parkeerschijf parkeren op plekken waar voor anderen een parkeerverbod geldt.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u niet automatisch overal gratis parkeren. Of u moet betalen is per gemeente en locatie verschillend.

Geldigheid

 • De kaart is maximaal 5 jaar geldig. De gemeente kan de geldigheidsduur verkorten als bijvoorbeeld al bij de aanvraag duidelijk is dat u de kaart geen 5 jaar nodig heeft.
 • Als uw gehandicaptenparkeerkaart niet meer geldig is, moet u die zo snel mogelijk inleveren bij de gemeente.

Vragen? Bel Wegwijzer

Heeft u vragen over de gehandicaptenparkeerkaart, neem dan contact op met Wegwijzer. Vul het contactformulier in of bel 0412-45 88 88.