Discriminatie

In Bernheze is geen plaats voor racisme en discriminatie op grond van huidskleur, godsdienst, handicap, leeftijd, gender of seksuele gerichtheid of welk ander persoonlijk kenmerk dan ook. Iedereen is gelijkwaardig, moet zich veilig kunnen voelen en mag overal aan meedoen.

Bernheze heeft een antidiscriminatievoorziening (ADV): discriminatie.nl. Deze instantie bevordert gelijke behandeling en zet zich in voor een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt. Bernheze krijgt daarnaast hulp van stichting RADAR. Deze instantie versterkt burgers, overheden en organisaties bij het bestrijden van discriminatie en het vormgeven van een inclusieve samenleving.

Discriminatie melden

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld als mensen geen baan krijgen vanwege hun afkomst of religie, worden uitgescholden omdat ze homo, lesbienne of een transgender persoon zijn, vanwege hun beperking geen toegang hebben tot een winkel of restaurant, of geweigerd worden bij een discotheek vanwege hun huidskleur.

Inwoners die een klacht hebben over discriminatie kunnen dit melden via de website discriminatie.nl. Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met het steunpunt discriminatie van discriminatie via de link hierboven. Medewerkers van RADAR luisteren naar uw verhaal, geven informatie en advies en kunnen u ondersteunen bij mogelijke vervolgstappen. Ook als u twijfelt of er sprake is van discriminatie, kunt u discriminatie.nl benaderen.

Contact

Wordt u gediscrimineerd of buitengesloten in Bernheze, dan kunt u op de volgende manier contact opnemen met discriminatie.nl:

Ga voor meer informatie naar de website www.discriminatie.nl.