Telefoonstoring

Door een storing is ons telefoonnummer 14 0412 niet bereikbaar. U kunt ons bellen via 0412-45 88 88.

Inwoners & ondernemers

 • Afval

  Ophaaldagen, milieustraat, groendepot, kliko aanvragen omruilen of inleveren, grofvuil, huishoudelijk restafval, gft-afval, oud papier, plastic, kca, glas, kleding en textiel, oud ijzer, luiers, snoeihout, kringloopwinkel, kerstbomen

 • Bouwen en verbouwen

  Bestemmingsplannen, vergunningen en meldingen, duurzaam bouwen, duurzaamheidslening, slopen, bomen kappen, welstand, rioolaansluiting, planschade, handhaving, bouwtekening opvragen uit archief, kabel- en of leidingvergunning, inrit aanleggen of verplaatsen

 • Contact

  Openingstijden en contact, afspraak maken, meldingen en klachten, gevonden en verloren voorwerpen, bel me terug

 • Digitale gemeentegids

  De digitale gemeentegids van de gemeente Bernheze

 • Duurzaamheid

  Duurzame energieagenda, film Bernheze energieneutraal, Interregproject I-Qua, EnergieWeverij, duurzaam bouwen en wonen

 • Geboorte, trouwen en overlijden

  Aangifte geboorte, erkenning kind, huwelijk of partnerschap registreren, naamgebruik veranderen, begraafplaatsen en onderscheidingen

 • Gemeentelijke belastingen

  Betalen, WOZ-waarde en taxatieverslag, onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting

 • Jeugdhulp

  U kunt bij de gemeente Bernheze terecht voor bijna alle vormen van jeugdhulp. Voor de toegang tot de jeugdhulp is Basisteam jeugd en gezin ingericht.

 • Nieuws

  Nieuwsberichten van de gemeente

 • Ondernemen

  Bedrijf veranderen of oprichten, bedrijfsafval, bedrijventerreinen, detailhandel, economische beleidsnota, horeca, inkopen en aanbesteden, informatie voor werkgevers, ondersteuning en advies, vrije bedrijfskavels

 • Parkeren, verkeer en vervoer

  Parkeren en de blauwe zone, gehandicaptenparkeerplaats, strooien bij gladheid, openbaar vervoer en wegwerkzaamheden

 • Paspoort, rijbewijs en uittreksels

  Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, uittreksel Burgerlijke Stand, uittreksel Basisregistratie Personen, attestatie de vita, bewijs van in leven zijn, verklaring omtrent gedrag, legalisatie handtekening en reizen met kinderen

 • Scholen en kinderopvang

  Een overzicht van scholen, peutercentra, dagopvang en buitenschoolse opvang, leerlingenvervoer, leerplicht, spijbelen, terug naar school

 • Sport, cultuur en recreatie

  Evenement, goede doelen en loterijen, sportvelden en gymzalen, sportkampioenen, kermissen, weekmarkten, monumenten, archeologie, kunst en cultuur, kunstwerken, VVV, toeristische bewegwijzering, vispas

 • Subsidies

  Subsidies voor Groen Blauwe Diensten, energiebesparende maatregelen, professionele en niet-professionele instellingen, internationale samenwerking, VABimpuls, Operatie Steenbreek

 • Werk en inkomen

  Inkomensondersteuning, participatiewet, uitkering, vrijwilligerswerk, vrijwilligersverzekering

 • Wonen

  Verhuizing doorgeven, vrije bouwkavels, nieuwbouw, huurwoningen, verhuur leegstaande woning, hondenuitlaatplaatsen, bestrijding plaagdieren, als de sirene gaat, AED's, kernbeleid veiligheid, inburgering, Buurt WhatsApp, verkoop reststroken, dorpsraden

 • Zorg en welzijn

  Ondersteuning Wmo, Wmo, sociaal team, adviesraad sociaal domein (eerder WMO adviesraad), gehandicaptenparkeerkaart, mantelzorg, cliƫntondersteuning, beschikbare voorzieningen

 • 25 jaar gemeente Bernheze

  In 2019 organiseren we samen met inwoners een feestelijk programma voor het 25-jarig bestaan van de gemeente.