Uittreksel BRP

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Bernheze woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum en waar nodig andere gegevens. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven bij een woningstichting of als u uw auto wilt overschrijven.

Uittreksel BRP aanvragen (€ 11,55)

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Let op: Wanneer u op het gemeentehuis uw uittreksel aanvraagt, zijn de kosten € 15,85.

Voor wie kunt u het aanvragen?

U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw kind dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont als u
  • Iemand die u gemachtigd heeft

Machtiging

Wilt u een uittreksel aanvragen voor iemand anders. Dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet een Machtigingsformulier invullen en ondertekenen

Prijs

  • Online € 11,55. U ontvangt het uittreksel (na betaling) binnen drie tot vijf werkdagen per post.
  • Balie € 15,85. U krijgt het uittreksel direct mee.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag

Auto op naam zetten met buitenlands rijbewijs

Staat er geen BSN op uw paspoort of de identiteitskaart. Dan is er aanvullend een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig. Dit uittreksel moet u aanvragen bij de gemeente en mag niet ouder zijn dan drie maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN. Gemeenten geven dit niet automatisch af. Kortom, het is mogelijk om een auto op naam te zetten met een buitenlands rijbewijs. U moet in alle gevallen wel in de Basisregistratie Personen staan en een uittreksel BRP meenemen.