Vraag en antwoord Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

BrabantZorg zal tot en met 31 december huishoudelijke hulp blijven leveren. Vanaf 1 januari wordt dit overgenomen door een andere organisatie in de gemeente. Iedereen die huishoudelijke hulp van BrabantZorg ontvangt of daar nog op wacht heeft een brief van de gemeente ontvangen. Op deze pagina vindt u de meeste gestelde vragen.

Waarom stopt BrabantZorg met Hulp bij het huishouden?

BrabantZorg heeft niet meegedaan in de wettelijk verplichte nieuwe aanbesteding voor Hulp bij huishouden (Wmo). Reden daarvoor is dat BrabantZorg vanwege de toenemende vraag naar intensievere wijkverpleging en verpleeghuiszorg en door de tekorten in de zorg heeft besloten zich in de toekomst vooral te richten op die intensievere zorg.

Blijft BrabantZorg nog wel andere zorg leveren?

Ja. De andere zorgtaken blijven BrabantZorg gewoon uitvoeren. Ze stoppen alleen met Hulp bij huishouden uit de Wmo.

Ik heb nu nog Hulp bij huishouden van BrabantZorg. Wat moet ik doen?

U hoeft op dit moment niks te doen. BrabantZorg heeft nog tot 1 januari een contract om uw hulp te blijven leveren. Alle aanbieders van Hulp bij huishouden en de gemeenten gaan zo snel mogelijk met elkaar in gesprek om te kijken wie welke cliënten en medewerkers overneem. U krijgt hierover bericht zodra er meer bekend is.

Ik wil nu meteen overstappen naar een andere aanbieder. Wat moet ik doen?

We vragen u nadrukkelijk om te wachten op een bericht van uw gemeente en op dit moment geen actie te ondernemen. De gemeenten gaan zo snel mogelijk met alle aanbieders in gesprek om te zorgen voor een goede overgang van cliënten en medewerkers. Daarvoor vragen we uw geduld.

Welke aanbieders krijgen wel een contract?

Dat wordt bekendgemaakt op het moment dat de gunning definitief is. Dit vraagt altijd wat extra tijd na de voorlopige gunning, omdat er een mogelijkheid is tot bezwaar.

Ben ik verzekerd van huishoudelijke zorg?

Tot 1 januari 2024 ontvangt u huishoudelijke thuiszorg via BrabantZorg zoals u dat gewend bent, onder voorbehoud van voldoende capaciteit bij BrabantZorg. Na 1 januari zal een andere organisatie de huishoudelijke thuiszorg overnemen. Cliënten hoeven hier zelf niets voor te doen. U wordt hierover geïnformeerd.

Ik ben aangemeld bij BrabantZorg maar mijn hulp is nog niet gestart. Kan ik nu nog overstappen naar een andere aanbieder?
Op dit moment is overstappen niet mogelijk. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Raak ik nu mijn hulp kwijt?

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar vaste hulp behoudt. Maar we kunnen niet garanderen dat dat ook altijd lukt. Hulpen kunnen natuurlijk ook zelf een andere keuze maken. Zodra we hierover meer weten, ontvangt u een brief van ons.

Raakt mijn hulp nu zijn of haar baan kwijt?

De medewerkers van BrabantZorg kunnen aan het werk gaan bij een andere werkgever. Er is genoeg werk voor hulpen bij huishouden. Maar dat beslissen zij natuurlijk zelf. Het risico op werkloosheid is heel klein.

Moet ik opnieuw een aanvraag doen?

Nee, u behoudt uw recht op Hulp bij huishouden.

Kom ik nu onderaan een wachtlijst?

Nee, u komt niet onderaan een lijst. We proberen alle bestaande cliënten zo snel mogelijk in te passen bij een andere aanbieder.

Hoe weet ik welke aanbieder mij het snelst weer kan helpen?

Die informatie is nu niet bekend.

Verandert de hulp die ik krijg?

Nee, de inhoud van de hulp die u krijgt, verandert niet. Wel zal de nieuwe aanbieder opnieuw afspraken met u maken, bijvoorbeeld over het tijdstip waarop de hulp kan komen.

Wanneer hoor ik hoe het er voor mij uit gaat zien?

Dat is nog niet bekend en hangt van veel factoren af. Zodra daarover meer bekend is, ontvangt u een brief van ons.

Wat moet ik doen met het zorgdossier van BrabantZorg?

Dat mag u nu nog bewaren. Binnenkort ontvang u informatie over hoe u het zorgdossier terug kunt sturen naar BrabantZorg.