Raadslid Frans van de Ven

Nevenfuncties

Uit hoofde van raadslidmaatschap

  • Voorzitter raadscommissie Ruimtelijke Zaken

Betaald

  • Directeur/eigenaar Van de Ven advocaten BV

Onbetaald

  • Directeur Stichting Focus
  • Directeur Stichting Beheer Derdengelden Van de Ven advocaten BV