Telefoonstoring 09-07-2019

Er is een storing met ons telefoonnummer 14 0412. Als u ons wilt bellen, gebruik dan het telefoonnummer 0412 - 45 88 88. Deze melding verdwijnt als de storing is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Planschade

Planschade is schade door een verandering van uw omgeving, zoals de aanleg van een weg of de bebouwing van een stuk natuur. Dit soort plannen kunnen op verschillende manieren schade voor u opleveren. Zo kan uw huis of onroerende zaak minder waard worden, u kunt inkomen mislopen of uw woongenot kan beperkt worden. In bepaalde gevallen kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen voor planschade.

Verzoek vergoeding planschade indienen

U kunt een verzoek om planschade indienen per brief of mail naar gemeente@bernheze.org  Een aanvraag om vergoeding van planschade kost € 300,-. U krijgt dit bedrag niet terug als de aanvraag wordt afgewezen. Neem contact op met de gemeente om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet.

Procedureverordening

In de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008 staat beschreven hoe de procedure in zijn werk gaat.