Voorwerpen en voertuigen aan de weg plaatsen

In de Verordening Fysieke Leefomgeving (artikel 8.1.1) staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen.

Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen en voertuigen

Als u een voorwerp of voertuig op, aan of boven de weg wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van containers, hijskranen, stands en kraampjes op het trottoir of op de weg. Ook als u spandoeken of vlaggenmasten wilt ophangen of aanbrengen, heeft u een vergunning nodig.

Als u een terras gaat plaatsen dan moet u een terrasvergunning aanvragen.

Prijs

€ 45,65.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via het omgevingsloket. U moet dit formulier tenminste 8 weken vooraf indienen. Houd u rekening met de bezwaartermijn van 6 weken.

Regels

De regels voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg vindt u in de Verordening Fysieke Leefomgeving, artikel 8.1.1.