Opvang vluchtelingen Bernheze

Nederland zit in een opvangcrisis die sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in omvang en urgentie is toegenomen. Er ligt dan ook een groeiende vraag van het Rijk om (nood)opvang en huisvesting aan vluchtelingen te bieden. Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland, en ook aan de gemeente Bernheze. Inmiddels wordt steeds duidelijker wat dit beroep op gemeenten gaat inhouden qua omvang en status van de vluchtelingen. Er is een Spreidingswet in voorbereiding waarin wordt vastgelegd dat de landelijke overheid steeds vaker en structureel een beroep gaat doen op gemeenten voor het opvangen van vluchtelingen.

Opgave Bernheze

Gemeente Bernheze heeft een opgave als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Hierover zijn afspraken gemaakt met regiogemeenten. In het Regioplan Veiligheidsregio Brabant-Noord is vastgelegd dat gemeenten naar rato van het aantal inwoners vluchtelingen opvangen. Bernheze is een gastvrije gemeente en wil vluchtelingen (rampen, oorlogen) ontheemden en bijzondere doelgroepen opvangen op een kleinschalige manier.

De opgave gemeente Bernheze per 1 januari 2024 is voorlopig vastgesteld op:

  • 116 asielzoekers
  • 173 vluchtelingen uit Oekraïne
  • 38 statushouders

*De opgegeven aantallen kunnen bij gewijzigd beleid of calamiteiten tussentijds door het Rijk worden bijgesteld.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

De vluchtelingen uit de Oekraïne vangen we op dit moment op in Hotel de Leijgraaf in Heeswijk -Dinther en in de voormalige Rabobank in Nistelrode. Een aantal vluchtelingen, gezinnen, wonen tijdelijk in een huis.

U vindt alle informatie verzameld op onze website onder Oekraïne.   

Opvang asielzoekers andere landen

Op dit moment onderzoekt de gemeente Bernheze welke plek het beste is om asielzoekers op te gaan vangen. We weten op dit moment nog niet waar de opvang voor asielzoekers gaat komen. Najaar 2023 verwachten we hier meer over te kunnen zeggen. Dan gaat de gemeenteraad hierover beslissen.

Naast huisvesting moet de gemeente ook voorzien in onderwijs, zorg en dergelijke. Ook is er aandacht voor activiteiten voor jong en oud en wordt ervoor gezorgd dat mensen taalles kunnen krijgen. Verder vinden we het belangrijk dat vluchtelingen hun tijd in de opvang nuttig kunnen gebruiken. Door snel te kunnen starten met meedoen in de samenleving, integratie en werk.

Planning en proces

De opdracht aan het project is vastgesteld:

Projectbrief huisvesting bijzondere doelgroepen (PDF, 98.2 kB)

Er wordt nu gewerkt aan het verder uitwerken van de opdracht en het opstellen van kaders door de raad. Dit gaat niet alleen over huisvesting, maar ook over voorzieningen zoals onderwijs en dergelijke. Dit doen we door eerst een nulmeting te maken. We verwachten deze nulmeting rond de zomer af te ronden en dan de vertaalslag te maken naar een beslisdocument voor de raad. Dit document wordt naar verwachting in het vierde kwartaal vastgesteld.

Vragen en meer informatie

Veelgestelde vragen over opvang (PDF, 82.6 kB)

Heeft u vragen over de opvang van vluchtelingen? Dan kunt u bellen naar 0412 45 88 88.  Of mail uw vraag naar opvang@bernheze.org.