Opvang vluchtelingen Bernheze

Vrijwel alle gemeenten in Nederland vangen vluchtelingen op. Gemeenten in het hele land krijgen van de rijksoverheid verschillende taakstellingen. In de regio Brabant Noordoost werken we goed samen om deze taak te volbrengen. Op deze pagina staat informatie over asielzoeker, statushouders, Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen en over Ontheemden (mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne).

Wat betekent dat voor Bernheze?

Het aantal mensen dat wordt opgevangen in onze gemeente is veranderd. Gemeente Bernheze heeft per 1 januari 2024 de volgende taakstellingen:

  • 116 asielzoekers (zie toelichting hieronder – is voorlopig bijgesteld naar 201)
  • 38 statushouders (zie toelichting hieronder)
  • 4 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (zie toelichting hieronder – gaat naar 11)
  • 186 Ontheemden uit Oekraïne (zie toelichting hieronder – gaat naar 231)

Belangrijk om te vermelden dat deze aantallen niet in beton gegoten zijn, de opgegeven aantallen kunnen bij gewijzigd beleid of calamiteiten tussentijds door het Rijk worden bijgesteld.

Asielzoekers

Asielzoekers zijn mensen die hun eigen land hebben verlaten vanwege oorlog, vervolging, of andere problemen. Ze vragen vervolgens in een ander land, zoals Nederland, om bescherming en onderdak. Het Centraal Orgaan opvang (COA) asielzoekers biedt in verschillende gemeenten in Nederland opvang, veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding.

De gemeente Bernheze heeft aan de opvangorganisatie COA gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor de realisatie van een kleinschalig asielzoekerscentrum in Bernheze.
Het aantal asielzoekers dat de gemeente Bernheze volgens de taakstelling van de Spreidingswet moet opvangen, is voorlopig 201. Tot 1 november zijn deze cijfers nog niet definitief. Dat zijn ze pas nadat ze regionaal zijn afgestemd. Dat aantal (201) is inclusief 17 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV).

Tot 1 november 2024 is er gelegenheid om afspraken te maken met de gemeenten in onze regio. Het is namelijk mogelijk om onderling taakstellingen uit te wisselen.

Tijdens het overleg aan de Provinciale regietafels staat de autonomie van de gemeenten centraal. De gemeenten kijken samen naar de mogelijkheden en komen zo tot een verdeling van opvangplaatsen die past bij de lokale omstandigheden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de huisvesting van vergunninghouders en ontheemden uit Oekraïne. De komende periode (feb-nov) gaan we dus gebruiken om regionaal afspraken te maken over de verdeling van opvangplaatsen.

Statushouders

Statushouders zijn asielzoekers die van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) een status hebben ontvangen. Statushouders worden gekoppeld aan een gemeente die hen verwelkomen als nieuwe burger en bieden hun een woonruimte. Met het nieuwe adres start het proces van inburgering.
De taakstelling van de gemeente Bernheze is voor het eerste half jaar van 2024 is 38.

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Op dit moment vangen we in gemeente Bernheze 4 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) op. Behalve woonruimte organiseren we met veel partners ook de dagelijkse zorg voor deze AMV-ers en denk bijvoorbeeld ook aan onderwijs. Vanaf 1 juli 2024 is onze taakstelling dat er 7 AMV-ers bijkomen. We zoeken nu met partners hoe we hen goed kunnen huisvesten en opvangen met goede zorg.

Ontheemden Oekraïne

Ontheemden zijn mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne met een aparte status. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geeft vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang en medische zorg. Maar ook op onderwijs voor minderjarige kinderen. De RTB geeft ook de mogelijkheid om te werken. Meer informatie staat op de website van Rijksoverheid.nl.

Op verschillende plekken in onze gemeente worden Ontheemden bij inwoners gehuisvest en opgevangen, dit noemen wij Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Meer informatie staat op de website van Rijksoverheid; Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

Daarnaast vangt de gemeente op meerdere plekken groepen Ontheemden op. Op dit moment is dat op de Tramplein (voormalig RABO kantoor) in Nistelrode en in Hotel de Leygraaf in Heeswijk-Dinther. Op dit moment is de taakstelling 186 ontheemden. Op 1 januari 2025 wordt de taakstelling voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) 231. Er zijn verschillende panden in ontwikkeling waar we ook Ontheemden gaan opvangen. Als hier meer over te vertellen is, verschijnt er informatie op deze pagina.

Onlangs heeft de Raad van State besloten dat derdelanders (vluchteling met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning) na 4 maart 2024 geen tijdelijke bescherming meer hebben onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) in Nederland. In Bernheze verblijven nu 13 derdelanders. Vanaf 4 maart 2024 gaat de 28-dagen periode in. Na afloop van deze periode worden er geen derdelanders meer gehuisvest in Bernheze. Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.nl; Rechten derdelanders Oekraïne na stoppen tijdelijke bescherming.

U vindt ook informatie verzameld op onze website op de pagina Oekraïne.

Crisisnoodopvang (ontheemden)

De staatssecretaris heeft eind 2023 een tekort aan plekken aangegeven voor de noodopvang van Ontheemden. De gemeente Bernheze heeft haar verantwoordelijkheid genomen om tijdelijk een crisisnoodopvang (CNO) voor 200 Ontheemden te realiseren voor de regio Brabant-Noord Oost. De CNO is gevestigd op de Zandkant 6c in Heeswijk-Dinther.

Vragen en meer informatie

Veelgestelde vragen over opvang (PDF, 82.6 kB)

Hebt u vragen over de opvang van vluchtelingen? Dan kunt u bellen naar 0412 - 45 88 88. Of stuur uw vraag via e-mail naar opvang@bernheze.org.