Rekenkamer start twee nieuwe onderzoeken naar subsidiebeleid in Bernheze

Vrijdag 5 januari 2024

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad van Bernheze bij zijn controlerende taak. Ze onderzoekt wat er terechtkomt van alle plannen en hoe het geld van de gemeente wordt besteed. Kortgeleden is de Rekenkamer twee nieuwe onderzoeken gestart om het subsidiebeleid van de gemeente te onderzoeken.

Het eerste onderzoek richt zich op subsidieafspraken met professionele instellingen. De gemeente heeft aangegeven dat zij deze afspraken verder wil professionaliseren en verzakelijken. Om inzicht te krijgen of en in welke mate dat is gelukt, doet de Rekenkamer onderzoek naar één grote professionele instelling: ONS welzijn. Het rapport wordt waarschijnlijk in mei besproken in de gemeenteraad.

Het tweede onderzoek gaat over subsidies aan niet-professionele instellingen in onze gemeente, zoals sport- en culturele verenigingen en vrijwilligersorganisaties. De Rekenkamer onderzoekt of de subsidies aan deze instellingen bijdragen aan de vooraf gestelde doelen en of deze in lijn zijn met de subsidieverordening. Het rapport wordt waarschijnlijk in juli besproken in de raad.

Hebt u vragen over de onderzoeken van de Rekenkamer of wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar rekenkamer@bernheze.org.

Meer weten? Bezoek de pagina Rekenkamer.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten