Bestemmingsplannen

 • Procedure bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

 • Het bestemmingsplan

  Wilt u weten of u uw bedrijf op een bepaalde plaats mag vestigen? Bekijk het overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Bernheze.

 • Flexwoningen

  De woningnood in Nederland en ook in Bernheze is hoog. Flexwoningen kunnen een oplossing bieden.

 • Vooroverleg met de gemeente

  Wilt u weten of uw (ver)bouwplan mag van de gemeente en past dit niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u bij de gemeente een vooroverleg indienen.

 • Woningbouw

  Wilt u een woning toevoegen? Het college van B&W heeft een nieuwe werkwijze vastgesteld voor de behandeling van verzoeken die gericht zijn op woningbouw.