Bestemmingsplannen

  • Afwijken van bestemmingsplan

    Heeft u bouwplannen die niet passen in het bestemmingsplan? Dan kunt u vooraf een principeverzoek indienen. Kosten € 500,00.