Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Bestemmingsplannen

  • Afwijken van bestemmingsplan

    Heeft u bouwplannen die niet passen in het bestemmingsplan? Dan kunt u vooraf een principeverzoek indienen. Kosten € 500,00.