Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt hoe een deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan regelt dus of op een bepaalde plaats bijvoorbeeld een woning, winkel of bedrijf is toegestaan. Ook regelt het bestemmingplan hoe er mag worden gebouwd, bijvoorbeeld de bouwhoogte en oppervlakte van gebouwen. Het bestemmingsplan is juridisch bindend en geldt voor iedereen. Als nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan niet zijn toegestaan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Soms is het ook mogelijk om van het bestemmingsplan af te wijken.

Alle bestemmingsplannen van de gemeente Bernheze kunt u in het gemeentehuis inzien. Bestemmingsplannen die na 1 januari 2010 zijn/worden vastgesteld, kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Bestemmingsplannen die voor deze datum zijn vastgesteld zijn helaas niet digitaal beschikbaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Bernheze.

  • Afwijken van bestemmingsplan

    Heeft u bouwplannen die niet passen in het bestemmingsplan? Dan kunt u vooraf een principeverzoek indienen. Prijs € 303,30