Gebiedsvisie

De druk op het buitengebied van de gemeente Bernheze neemt toe en hierdoor dreigt het gebied met name rondom de kernen en bij de bebouwings- clusters steeds verder te verdichten. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de kernrandzones, bebouwingslinten en bebouwingsclusters, samen te vatten als bebouwingsconcentraties.

De Gebiedsvisie (PDF, 23.4 MB) is een uitwerking van het huidige provinciale en gemeentelijke ruimtelijke beleid en heeft betrekking op genoemde bebouwingsconcentraties in de gemeente Bernheze.

Naast een analyse bevat de gebiedsvisie ook uitgangspunten voor de kernrandzones rondom de vijf kernen van Bernheze: Heesch, Nistelrode, Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch, Loosbroek én voor de bebouwingsclusters.

De analyse van het gehele buitengebied is gemaakt op basis van de lagenbenadering. Per laag (ondergrond, netwerk, occupatie) zijn de belangrijkste en meest relevante conclusies van de kernrandzones en bebouwingsclusters in kaart gebracht. Daarnaast worden de verschillende bouwstenen beschreven; dit zijn de elementen waaruit het landschap is opgebouwd. De 19 bouwstenen bepalen vormen samen het landschap van Bernheze. Iedere bouwsteen is apart beschreven en ondersteund door foto’s. Een aantal bouwstenen kan zorgen voor kwaliteit, maar eventueel ook voor een belemmering.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0412-45 88 88