Aanvragen huisnummer

Alle woningen en bedrijfspanden krijgen een (huis)nummeraanduiding. Verbouwt u een pand en heeft dit gevolgen voor de huisnummering? Dan kunt u een huisnummer aanvragen.

Automatisch toekennen huisnummer

In de volgende situaties hoeft u geen huisnummer aan te vragen. De gemeente regelt dit automatisch:

  • bij verlening van een omgevingsvergunning (bouwen);
  • bij verlening van een splitsingsvergunning/samenvoeging.

Aanvragen huisnummer

U kunt online een huisnummer aanvragen. Let op: bij de aanvraag moet u een recente tekening of plattegrond van het pand uploaden met daarop de afmetingen per verdieping. Wilt u een huisnummer aanvragen voor een mantelzorgwoning? Dat kan pas nadat de woning gerealiseerd is.

Let op: U moet zelf, binnen de openingstijden van de gemeentewerf, uw huisnummer ophalen.

Huisnummer online aanvragen

Heeft u vragen? Bel dan naar 0412-45 88 88.

Prijs

Het aanvragen van een huisnummer is gratis.

Huurtoeslag

Het aanvragen, wijzigen of intrekken van een huisnummer kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.