Woonvisie nieuwe opzet

Er zijn te weinig woningen. Woningen zijn te duur, zeker voor jongeren. We hebben te maken met klimaatveranderingen. We worden steeds ouder en hebben ook steeds meer zorg nodig. Welk antwoord kan een woonvisie hier nou op geven? De gemeente wil met uw hulp een nieuwe woonvisie maken die een oplossing biedt voor de uitdagingen die nu aan de hand zijn als het gaat om wonen.

Daarbij willen we een vraag altijd koppelen aan een antwoord, een ambitie of een vraagstuk aan een plan, een probleem aan een oplossing. De woonvisie moet aangeven wie wat wil doen,  of moet doen, en wanneer. We gaan samen met u uitzoeken hoe we van beleid realiteit maken.

We maken een nieuwe woonvisie, omdat de huidige dit jaar afloopt en omdat er nieuwe uitdagingen zijn. Graag willen we de huidige visie vernieuwen en verbeteren. Daarbij willen we ook zeker gebruik maken van uw kennis van uw kern, woning of woonomgeving.

Bij deze doen we oproep om uw ideeën over de woonvisie met ons te delen.

Welke thema’s zijn er?

Uw idee past binnen één van de volgende thema’s:

 1. Meer of sneller woningen bouwen
 2. Meer betaalbare woningen
 3. Duurzamere woningvoorraad
 4. Meer alternatieve woningen (CPO, tiny houses, flexwoningen, etc.)
 5. Meer woningen met combinaties van wonen en zorg
 6. Beter omgaan met klimaat (klimaatadaptatie)
 7. Beter faciliteren woonwagenbewoners
 8. Duidelijker zijn over locaties voor woningbouw: hoe omgaan met deze locaties?
 9. Meer aandacht voor wonen in het buitengebied
 10. Meer aandacht voor wonen en internationale werknemers

Proces

Het proces van de woonvisie ziet er als volgt uit.

 • 31 mei
  Start: raadsbijeenkomst: Aan de hand van 10 thema’s informeren ambtenaren en partijen uit de samenleving de raad op actuele thema’s in het beleidsveld wonen. De raad stelt vragen en levert input, geeft ideeën terug. Zo ontstaan de eerste ideeën en aandachts- punten voor de woonvisie.
 • 30 juni
  Presentatie Woningmarktonderzoek: Hoeveel woningen moet de gemeente bouwen? Welk soort woningen moet de gemeente bouwen? En waar? Het onderzoek geeft antwoord op deze vragen. De presentatie vindt plaats voor de dorps- raden en partijen uit de samenleving. Klik hier voor de presentatie (PDF, 892.7 kB) en het verslag (PDF, 176.0 kB).
 • Juli en augustus
  Gemeente stelt concept-woonvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma op
 • Eerste helft september
  Gemeente maakt concept-woonvisie en concept-uitvoeringsprogramma gereed voor gesprekken met stakeholders
 • Tweede helft van september en eerste helft oktober
  Gesprekken met kleine groepen stakeholders: reactie op concept-woonvisie en concept-uitvoeringsplan
 • Tweede helft oktober
  Afronden woonvisie
 • Tweede helft oktober tot en met januari 2022
  Besluitvorming: college en gemeenteraad zijn aan zet.