Telefoonstoring 09-07-2019

Er is een storing met ons telefoonnummer 14 0412. Als u ons wilt bellen, gebruik dan het telefoonnummer 0412 - 45 88 88. Deze melding verdwijnt als de storing is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Adviesraad Sociaal Domein

Krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft? De Adviesraad Sociaal Domein Bernheze behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente Bernheze voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Dat doet de adviesraad door:

  • gevraagd en ongevraagd advies te geven aan burgemeester en wethouders van Bernheze;
  • contact te hebben met verschillende organisaties binnen en buiten Bernheze;
  • de persoonlijke ervaringen te horen van mensen over het beleid binnen het sociaal domein.

Schroom dan ook niet om met vragen, ervaringen of ideeën contact op te nemen met de Adviesraad Sociaal Domein.

Leden

De Adviesraad Sociaal Domein Bernheze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en drie adviseurs met elk een specialisatie voor een van de drie wetten, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of de Participatiewet. Elke adviseur heeft affiniteit met het onderwerp en laat zich graag voeden met kennis van professionals en ervaringsdeskundigen. Dit doet hij/zij door een kennisgroep samen te stellen.

  • Gerard van Dijk, onafhankelijk voorzitter (Nistelrode)
  • Toon van Dijk (interim), adviseur Wmo  (Nistelrode)
  • Frans Schmit, adviseur Participatiewet (Heesch)
  • Lea Prins-de Wit, adviseur Jeugdwet (Nistelrode)
  • Kennisgroep Wmo
  • Kennisgroep Participatie
  • Kennisgroep Jeugd

Uw vragen/ideeën voor de Adviesraad Sociaal Domein Bernheze kunt u mailen naar info@asd-bernheze.nl of per post versturen naar:

Adviesraad Sociaal Domein Bernheze
t.a.v. de secretaris
p/a Narcislaan 25
5384 GM  Heesch

U kunt ook contact opnemen met Rosita van Berkom (secretaris) telefoon: 06-28 88 24 35.

Bekijk het convenant (PDF, 414.0 kB) tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de gemeente Bernheze.

Het recentste jaarverslag van de ASD (PDF, 293.5 kB)

Adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein

Advies ASD over noodzaak voor integratiebeleid voor arbeidsmigranten, 13 mei 2019
Brief ASD aan raadscommissie Maatschappelijke Zaken over dienstverleningsovereenkomst met Meierijstad, 30 januari 2019
(PDF, 147.1 kB)
Reactie ASD op startnotitie Sociaal Domein, 24 oktober 2018 (PDF, 134.0 kB)
Mening ASD over aanbesteding Wmo hulpmiddelen, 24 oktober 2017 (PDF, 113.8 kB)
Mening ASD over beëindiging HVT regeling per 1 januari 2018 en transitie naar HZ, 20 oktober 2017 (PDF, 308.0 kB)
Mening ASD over aanpassingen van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning, 18 oktober 2017
Mening ASD over gezondheidsbeleid 2018-2021 gemeente Oss - Bernheze, 12 oktober 2017
(PDF, 211.0 kB)
Mening ASD over eigen bijdrage Wmo, 19 september 2017 (PDF, 309.1 kB)
Advies ASD Oss over koersnota maatschappelijke opvang, 19 juli 2017 (PDF, 352.6 kB)
Mening ASD over maatschappelijke opvang, 10 juli 2017 (PDF, 204.6 kB)