Adviesraad Sociaal Domein

Krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft? De Adviesraad Sociaal Domein Bernheze behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente Bernheze voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Dat doet de adviesraad door:

 • gevraagd en ongevraagd advies te geven aan burgemeester en wethouders van Bernheze;
 • contact te hebben met verschillende organisaties binnen en buiten Bernheze;
 • de persoonlijke ervaringen te horen van mensen over het beleid binnen het sociaal domein.

Schroom dan ook niet om met vragen, ervaringen of ideeën contact op te nemen met de Adviesraad Sociaal Domein.

Leden

De Adviesraad Sociaal Domein Bernheze bestaat uit 11 leden en een voorzitter. Er zijn afgevaardigden uit de Overleggroep Ouderen Bernheze, het Integraal Platform Gehandicapten, de klankbordgroep Mantelzorg en vanuit de Diaconie. Ook zitten er enkele leden op persoonlijke titel in de Adviesraad. De Adviesraad is zo samengesteld dat er een balans is tussen kennis en praktijkervaring op alle aandachtsgebieden van het sociaal domein.

 • Gerard van Dijk, onafhankelijk voorzitter (Nistelrode)
 • Herman Kalfsterman, IPG (Heeswijk-Dinther)
 • Gerrie van Tuijl, IPG (Heesch)
 • Toon van Dijk, OOB (Nistelrode)
 • Henk Verschuur, OOB (Heesch)
 • Frans Schmit, diaconie (Heesch)
 • Lea Prins-de Wit, PT (Nistelrode)
 • Martin Verhagen, aandachtsgebied mantelzorg
 • vacature (aandachtsgebied participatiewet)
 • vacature (aandachtsgebied jeugdzorg)

Uw vragen/ideeën voor de Adviesraad Sociaal Domein Bernheze kunt u mailen naar info@asd-bernheze.nl of per post versturen naar:

Adviesraad Sociaal Domein Bernheze
t.a.v. de secretaris
p/a Narcislaan 25
5384 GM  Heesch

U kunt ook contact opnemen met Rosita van Berkom (secretaris) telefoon: 06-28 88 24 35.

Bekijk het convenant (PDF, 196.6 kB) tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de gemeente Bernheze.